විදර්ශනාව සඳහා පොදු ධර්ම දේශනා – දෙවන පිටුව (SUA)

 

විදර්ශනාව සඳහා පොදු ධර්ම දේශනා නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM3624 දාන, ශීල, භාවනාවෙන්, නිවන් දොරටුව විවෘත නොවූ සියලු ලෝ වාසීන්ට (SUA627) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3605 ඇයි මම පැවිදි වුනේ !, ඇයි මම යෝගියෙක් වුනේ !, මේ උපදෙස් ඔබටත් (SUA626) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3530 ධර්මශ්‍රවනයෙන් පමනක් නිවන සොයනා සියලු පිංවතුන්ට උපදෙස් (SUA626) නැරබිම සදහා
MDM3429 සිත සහ අනිත්‍යය වචන උපාදානයෙන්, සතර අපාගත වීමට වෙරදරන යෝගියෙක් (SUA625) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3416 එකේ සිට එකට යාමේ කමටහන තුලින් සතර සතිපට්ඨානය වැඩී නිවනට (SUA624) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3386 දේවදූත පාඩමෙන් දෛනික කටයුතු තුල මරනමංචකය අත්දැකීමට (SUA624) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3385 මරණ මංචකයේදීත් පිං කිරීමට වෙරදරන දේවදූතයාගෙන් මුළු ලෝකයාටම පාඩමක් (SUA623) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3322 අලුත්ම උපදේශය – සතිමත්වූ අවස්ථාවන් වාර්ථා කිරීමෙන්, සතර සතිපට්ඨානය තුලින් නිවනට (SUA622) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3152 දානය තුලින් සතර අපාගත වීමට වෙර දරන පිංවතුන්ගේ කටහඬ (SUA621) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3077 දානයේ උත්කෘෂ්ඨ ඵළයක් වන ශීලයට බැසගැනීමෙන්, නිවන් මාර්ගයට (SUA620) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2997 ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් කායානුපස්සනාවට බැසගෙන, ලැගගෙන, එය මැනවැයි කීමට (SU619) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2996 මේ මොහොතේ හට ගැනීම සහ නිරෝධය යථාර්තවාදී ලෙස ප්‍රඥාවෙන් අත්දැකීමට (SU618) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2995 අනුශාසණාවක් යනු ධර්මය නොවේ. ධර්මය සොයා දෙන මාර්ගයයි (SU617) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2992 ආර්‍ය පර්යේශනයේ පියවරයන් (SUA616) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2991 භාවනාවට බිය, වේලාවක් නොමැති පිංවතුන්ට, නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ගැනීමට (SUA615) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2990 ‘ආස්වාසය සංසිඳිල’ කොහොමද දැනගත්තේ !, කොයි වෙලාවෙද දැනගත්තේ ! (SUA614) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2987 නිවනට පයින් ගසා, දිව්‍ය ලෝක තෘෂ්ණාවෙන් සමථ පාරුව සකස් කරන යෝගියා (SUA613) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2986 වේදනානුපස්සනාව කල යුත්තේ ඇයි (SUA612) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2985 ශෘතමය ඤණ සකස් කරවා දෙන, යෝනිසෝ මනසිකාරය (SUA611) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2984 තමා තුල හටගත් රාග, ද්වේශ පරීක්ෂා කිරීමට වි. 5 ක් යොදා සෝවාන් ඵළයට (SUA610) නැරබිම සදහා
MDM2974 අද දිනට අභ්‍යාසය – සමථ විදර්ශනාවෙන් නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂයට (SUA609) නැරබිම සදහා
MDM2968 නාම-රූප හට ගැනීම අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා ඒක චිත්තක්ෂණයට කොටුවීම (SUA608) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2961 ධර්ම ශ්‍රවණයට චන්දයක් පහලවුනි නම්, නිවන් මග විවරවේ (SUA607) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2960 ශීල, අධිශීල තත්වයන්ට දියුණුවූ බවට වන යෝගාවචර ලක්ෂණ (SUA606) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2959 අයෝනිසෝ මනසිකාරය – රූපය ප්‍රකටවූ බව දැන ගැනීම (SUA605) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2958 රහතුන් වහන්සේගේ ක්‍රියා සිතුවිලි (SUA604) නැරබිම සදහා
MDM2956 ප්‍රකටවූ දේ නොව, ප්‍රකටවූ බව දැනගත්තේද !, (බඩ පිරුණේ බත් නිසාද, බත් කෑ නිසාද !) (SUA603) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2955 ආර්‍ය ශ්‍රාවකයා තුල සෝවාන් අංග වැඩෙන බව තහවුරු කරන සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මතා (SUA602) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2954 මොකක්ද දැන ගත්තේ, කොහොමද දැන ගත්තේ (SUA601) නැරබිම සදහා
MDM2953 මාලු කෑමට ඇතිවූ රාගය හරහා ප්‍රාණඝාත අකුසලයට දායකවී නොමැතිද (SUA600) නැරබිම සදහා
MDM2951 සෝවාන් ඵලය ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ගැනීමට අද දිනයේ අභ්‍යාසය (SUA599) නැරබිම සදහා
MDM2950 සති සම්පජන්‍යයෙන්, සංස්කාර අත් දැකීමෙන් අනිත්‍ය අවබෝධයට (SUA598) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2949 මොකක්ද දැන ගත්තේ ‘දැන් වේලාව හිමිදිරි පාන්දර 15.80 ‘, කොහොමද දැන ගත්තේ (SUA597) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2948 මම දැන් මෙතන – ශීල, සමාධි, ප්‍රඥා ශික්ෂා (SUA596) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2947 වභානාව යකින්නේ කුමක්ද, වනාභාව කියන්නේ මක්කුද, භාවනාව යන්නේකි මක්දකු (SUA595) නැරබිම සදහා
MDM2936 අද දින උපදේසය – මා තුලින් කියැවුනු සැර පරුෂ වචන දෛනිකව වාර්ථා කිරීම (SUA594) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2935 රාජ කුමාරයෙක් ආදර්ශයෙන් පෙන්නුම් කලාවූ ධර්මයට බැසගෙන පංච බියෙන් නිදහස් වීමට (SUA593) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2930 නාම-රූප හටගැනීම අත්දැකීමෙන්, ඇතුලත කථාවේ ආරම්බය වන චිත්ත සංස්කාර අවබෝධවේ (SUA592) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2929 භාවනාවේදී අනිත්‍ය අත් දැකිය හැකි ආකාර පිලිබඳ කදිම ශාක්ෂි (SUA591) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2922 පලවන යෝනිසෝ මනසිකාරය, නිරන්තරයෙන් සංශෝධනය කිරීම (SUA590) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2921 කායානුපස්සනාවෙන්, සෝමනස්ස, දෝමනස්ස නොමැති මේ මොහොත අත් දැකීමට (SUA589) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2920 ම් ම්හ්තේ යක්න් ව්සින් න්කර්න අක්සල් ක්‍රන ම්ම, මනුෂ්‍ය වෙස්ගත් යකෙක්ද (SUA588) නැරබිම සදහා
MDM2919 පලවන යෝනිසෝ මනසිකාරයේ සිව් අදියර තුලින් නිවන අත් දැකීමට (SUA587) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2918 ආර්‍ය මාර්ගයට බැස ගැනීමට චන්දය යෙදීමෙන්, අනාර්‍ය මාර්ගය තුලින් බැහැරවේ (SUA586) නැරබිම සදහා
MDM2916 නාම-රූප හටගැනීම සහ නිරෝධය අත්දුටු ශාක්ෂි (SUA585) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2915 – 2029 මැයි 35 වනදා මදුරු බණ ශ්‍රවණවූ පිංවතුන් වෙනුවෙන් නිරෝධ වුනාවූ උපදෙස් (SUA585) නැරබිම සදහා
MDM2913 මදුරුවා යන සංඥාවෙන් මැරුවේ, මගේම අම්මා, තාත්තා, අක්කා, ස්වාමි පුරුෂයා නොවේද (SUA584) නැරබිම සදහා
MDM2898 යෝනිසෝ මනසිකාරයේ අදියර හතර අනුපිලිවෙලින්ම කල යුතුද (SUA583) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2896 යෝනිසෝ මනසිකාරයේ පලවන පියවර ආරම්බ කිරීමෙන්, අධර්මයෙන් ඉවත්වේ (SUA582) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2891 ප්‍රකටවූ අරමුණට මේ මොහොතේ ප්‍රතිචාර දැක්වූ බවට ශාක්ෂි (SUA581) නැරබිම සදහා
MDM2890 මනෝ පුබ්බංග මා ධම්මා – රූපය නිර්මාණය කරවන ආකාරය අත්දුටු යෝගී ශාක්ෂි (SUA580) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2889 ප්‍රාණඝාතය, සත්ව හිංසණය තමාගෙන් අතහැරීමට අද දින උපදේසණය (SUA579) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2888 භවයෙන් නිදහස් වේයයි හටගන්නාවූ බිය අත්දැකීමෙන් මේ මොහොත අත්හැරීම සංසාර බියයි (SUA578) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2883 තමා තුලින් ධර්මය අත් දැකීමට, ප්‍රශ්නාර්ථයෙන් ධර්ම කරුනු විමසන්න (SUA577) නැරබිම සදහා
MDM2881 මනසිකාරයකින් තොරව අරමුණක් දැනගත නොහැකිද (SUA576) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2880 පරම ශාන්තවූ ‘නිවන’ සහ ඉමක්, කොනක්, මුලක්, මැදක්, අගක් නොදුටු ‘බවය’ (SUA575) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2879 බණට කියැවුනේ ‘මම දැන්’, නමුත් ‘මම දැන් මෙතන’ දැනගත්තා, කොහොමද දැනගත්තේ (SUA574) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2878 භාවනාව යනු කුමක්ද යන්න, තමා තුලින් අත් නොදුටු පිංවතුන්ට (SUA573) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2870 අත හැරීම හුරුකිරීමට අදියර 4 කින් යුත් පලවන යෝනිසෝ මනසිකාරය (SUA572) නැරබිම සදහා
MDM2868 අත් උස්සපු නැති පිංවතුන් දැන් අත් ඔසවන්න (SUA571) නැරබිම සදහා
MDM2867 එදා – ගොඩ ගොවිතැන, අද – මඩ ගොවිතැන (SUA570) නැරබිම සදහා
MDM2860 නිවන ශාක්ෂාත් කරගෙන බුදුපියාණන් වහන්සේ පෙන්වූ ආදර්ශය ආත්මාර්ථකාමි ද නැරබිම සදහා
MDM2859 ළමා, දෙමව්පිය, වැඩිහිටි හිංසණය (පරුෂ වචන ) නම්වූ අකුසලයෙන් නිදහස්වීමට දිනකට වි. 5 ක් නැරබිම සදහා
MDM2858 අධිශීල – යෝනිසෝ මනසිකාරයේ අදියර 4 ම එකිනෙකට ස්වාධීන බව අවබෝධවීමෙන් සංසිඳීමට (SUA570) නැරබිම සදහා
MDM2849 ආරණ්‍යයේ මිරිස් කොටන ශබ්දය දැන ගතිමි. එය නිවන නොවේද, ස්වාමීන් වහන්ස ! (SUA569) නැරබිම සදහා
MDM2847 එදා – යෝනිසෝ මනසිකාරයේ පියවර 5 ක්, අද – පලවන පියවරේ අදියර 4 ක් (SUA568) නැරබිම සදහා
MDM2846 මහණෙනි, කයෙහි කයක් අත් දකින්න.(SUA567) නැරබිම සදහා
MDM2844 රූපය තමා තුලින්ම ජනිතවන බව අත්දැකීමට ඇතුලත කථාව ශ්‍රවණය කරන්න (SUA566) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2843 අවිද්‍යාවට අප්‍රත්‍යවූ යෝනිසෝ මනසිකාරය ප්‍රශ්නාර්ථයෙන් අත්දැකීමෙන් නිවනට (SUA565) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2842 කායානුපස්සනාව වත් නොදැන, අවු. 47 ක් භාවනා කර, නිවන අත්නොදුටු යෝගියාගේ අඳෝනාව (SUA564) නැරබිම සදහා
MDM2841 සිංහල නොදත්, ජපන් හෝ ජර්මන් ජාතිකයින් මෙම වචන වලට ප්‍රතිචාර දක්වයිද (SUA563) නැරබිම සදහා
MDM2838 මො. අත්දුටුවේ අද තිස් නම වැනිදා, කො. අත්දුටුවේ ඇසුනා, දැක්කා, කි‍යවුනා, දැනුනා (SUA562) නැරබිම සදහා
MDM2837 පෘතග්ජනයාගේ මිච්චා සතිය සහ ආර්‍ය ශ්‍රාවකයාගේ සම්මා සතිය (SUA561) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2836 අධි වචන සම්පස්සයේ හටගැනීම සංස්කරණය වන ආකාරය (මහා නිධාන සූ. ) (SUA560) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2834 මනසිකාරය තුලින් හඳුනා ගන්නා සංස්කාර අත්දැකීමෙන් අනිත්‍ය අවබෝධයට (SUA559) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2833 කායානුපස්සනාවට බැසගැනීමෙන්, තමා තුලින් තමා අත් දැකීමට (SUA558) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2832 සෝවාන් මගේ රැඳී සිටීමට නැවත නැවතත් ධර්මය ශ්‍රවණය කර මෙනෙහි කල යුතුය (SUA557) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2815 ‘ මමදැන්මෙතන ‘ ට අනුගතවී ධර්මය මෙනෙහි කිරීම ආරම්බ කරන්න (SUA556) නැරබිම සදහා
MDM2814 ධර්ම දේශනාවේදී ප්‍රකාශ වන වචන ධර්මය විය හැකිද (SUA555) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2813 ධර්මය තමාට ශ්‍රවනවූ බව තහවුරු කරගැනීම සඳහා ධර්මය මෙනෙහි කල යුතුය (SUA554) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2812 ආර්‍ය ශ්‍රාවකයා සහ අනාර්‍ය ශ්‍රාවකයා හඳුනා ගත හැකි යෝනිසෝ මනසිකාරය (SUA553) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2810 නිවන අත් දුටිමි. සෝමනස්සයක්, දෝමනස්සයක් නොමැත (SUA552) නැරබිම සදහා
MDM2809 මනෝ පුබ්බංග මා ධම්මා, නාම-රූප හටගැනීම සහ නිරෝධය අවබෝධයට (SUA551) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2807 කොලේ බලාගෙනම යෝනිසෝවේ 1, 2 කිරීම තුලින් සති, සම්පජන්‍ය වැඩුනු ශාක්ෂි (SUA550) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2806 දැනගන්නාවූ ප්‍රකටවීම් වැඩිවීමෙන් සතිය තීවෘ වන ආකාරය අත් නොදුටු යෝගීන්ට (SUA549) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2803 චේතනාහං භික්ඛවේ කම්මං වදාමි – අධර්මය ඇතුලුවන දොරගුලු වැසීම (SUA548) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2802 දුටේ දුඨ මතින්, ශුතේ ශුථ මතින්, මුතේ මුථ මතින්, විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාථ මතින් (SUA547) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2801 සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මතා තමා තුල වැඩෙන බව යෝනිසෝවෙන් අවබෝධයට (SUA546) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2797 කියූදේ දැනගත්තද, ඇසුණුදේ දැනගත්තද, දැනගත්දේ කියවුනාද, දැනගත්දේ ඇසුණද (SUA545) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2796 වීර්‍ය, ඉන්ද්‍රියක් ලෙස වැඩී සතර සම්‍යයක් ප්‍රධාන වීර්‍ය තමා තුල ක්‍රි. වන ආකාරය (SUA544) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2795 නිවන සහ ධ්‍යාන අතර වෙනස අත්දුටු සේක උත්තම ශාක්ෂි (SUA543) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2777 ධර්මශ්‍රවණය දිනපතාම කල යුත්තේ ඇයි !!! (SUA542) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2776 යෝනිසෝ මනසිකාරයේ වෙනස්වීම අත් දැකීමෙන්, අනිත්‍ය අවබෝධයට (SUA541) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2770 හේතු ප්‍රත්‍යය ක්‍රමාණුකූලව සකස් වීම තුල, ධර්මාවබෝධයට පත්වන ආකාරය (SUA540) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2769 තමා තුලම මිමිනීම, ඇතුලත කථාව, මනසිකාරය හෙවත් චිත්ත සංස්කාරය (SUA539) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2768 අත්‍යන්ත ලක්ෂණයෙන් හඳුනාගත් රූපය කුමක්ද, එය දැනගත්තේ කෙසේද (SUA538) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2763 සතර සතිපට්ඨානය මා තුල වැඩෙන බව අවබෝධවීමෙන්, ජීවමාන සම්බුද්ධ ශාසනය අත්දුටුවෙමි (SUA537) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2762 භාවනා කරන්නේ නිවනටද ! , නැතිනම් දිව්‍ය ලෝකේ යන්නද ! (SUA536) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2761 මේ මොහොත අත්දුටුවේ, අවබෝධයෙන්ද, අනවබෝධයෙන්ද යන්න ප්‍රඥාවට හසුවුනිද (SUA535) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2756 කායානුපස්සනාවෙන් නාම – රූප අත් දකින්නේ කෙසේද (SUA534) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2755 සමථය විදර්ශනාවෙන් හඳුනා ගැනීම තුලම නැවත සමථයට පත්වීම අත් දැකීමට (SUA533) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2754 යෝගියා උපදෙස් උපරීමයෙන් පිලිපදින්නේනම්, කල්පනාවෙන් බැහැරව සතිමත්වේ (SUA532) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2725 මනෝ පුබ්බංග මා ධම්මා, මනෝ සෙට්ඨා මනෝමයා (මනසිකාරයක්, මනසිකාරයකින් දැන ගැනීම ) (SUA531) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2724 ප්‍රශ්නාර්ථයෙන් ධර්මය මෙනෙහි කිරීමට චේතනා කිරීමෙන් සම්මා දිට්ඨියට (SUA530) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2723 ධර්ම ශ්‍රවණයේදීම ආර්‍ය පර්යේශනය කරන ආකාරය (SUA529) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2720 ආර්‍ය මාර්ගයේ රැඳී සිටීමට නිරන්තරව, ධර්ම ශ්‍රවණය සහ මෙනෙහි කිරීම (SUA528) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2719 ප්‍රකටවූ බව දැන ගැනීමෙන්ම නූපන් අකුසල් උපදීම නතර වන ආකාරය අත් දැකීමට (SUA527) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2718 සංසාර බැම්මේ භයංකර බව අවබෝධ වීම වලක්වන අවිද්‍යාව (SUA526) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2714 අනිත්‍යය අත් දැකීමෙන්, නොවෙනස් වන පරම, ශාන්තවූ නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ගැනීමට (SUA525) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2713 ධර්මශ්‍රවනයේදී ‘ගිහි ගෙදරදීම’ ඇසෙන විට දැනගත්තේ කුමක්ද ! (SUA524) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2712 යෝනිසෝ මනසිකාර තුනේම කාල කෙටි කිරීමෙන්, කෙලෙස් සංසිඳුවීමට (SUA523) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2701 ආර්‍ය කාන්ත ශීලය තමා තුල වැඩීම හරහා පස්පව් වලින් නිදහස් වන ආකාරය (SUA522) නැරබිම සදහා
MDM2696 දැන් වි. 20 ක් පමණ බණ ඇසුනා නේද !, කොහොමද දැනගත්තේ (SUA523) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2694 ඒක චිත්තක්ෂණය විදර්ශණාවට ලක්වුනිනම්, ඒ බව දැන ගැනීමෙන්ම, ප්‍රකටවීම නතරවේ (SUA527) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2693 ඉබ්බාගේ පිහිටෙන් ගංගාව තරණය කරන හාවා මෙන්, ධර්මය සොයනා පිංවතියක් (SUA526) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2692 සතියට පයින්ගසා අසතියට ආවැඩීම (අත් දැකීමට පයින්ගසා අඳෝනා කීම ) (SUA525) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2685 ධර්මශ්‍රවනයෙන්, පවුලේ සියලු දෙනාම අත්දුටු චතුරාර්‍ය සත්‍යය වෙනුවෙන් වූ නිරෝධතා (SUA525) නැරබිම සදහා
MDM2684 කාය, වචී සංස්කාර හට ගැනීම අත් දැ., කය යනු ඇට, මස්, නහර යන දිට්ඨියෙන් නිදහස් වීමට (SUA524) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2681 නාම-රූප හට ගැනීම සහ නිරෝධය තමා තුලින් අත්දැක උදයබ්බ ඤාණයට (SUA521) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2680 යෝනිසෝවෙන් සිටීම තුල සතිය වැඩෙන ආකාරය අත්දැකීමට (SUA520) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2679 කායානුපස්සනාවේදී, සෑම මොහොතකම ආදුනික වියයුත්තේ ඇයි (SUA519) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2675 ඒකාග්‍රවූ අරමුණටම කොටුවීම දැන ගැනීම තුල අනිත්‍ය අවබෝධයට (SUA518) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2672 රූපයේ හටගැනීම, නිරෝධය අත්දකින සති සම්පජන්න්‍යෙන් ධර්මාවබෝධයට (SUA517) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2671 ආර්‍ය ශ්‍රාවකයා කායානුපස්සනාවෙන් රූපය දකින හෝ විඳින ආකාරයන් (SUA517) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2668 ඒකාග්‍රවීම තුලින් අත් දැකීමට කොටුවී, නාම-රූප හට ගැනීම සහ නිරෝධය අවබෝධයට (SUA516) නැරබිම සදහා
MDM2660 1 වන යෝනිසෝවෙන්, මම දන්නවා යන නියත මිත්‍යා දිට්ඨියෙන් නිදහස් වීමට (SUA515) නැරබිම සදහා
MDM2654 කොලේ බලාගෙන යෝනිසෝ මනසිකාරය කල යුතුයයි, උපදෙස් ලැබීමට හේතු ප්‍රත්‍යය (SUA514) නැරබිම සදහා
MDM2653 පලවන යෝනිසෝ මනසිකාරයේ අරමුණ මෙතෙක් අවබෝධ නොවූ පිංවතුන්ට (SUA513) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2650 කයෙහි කයක් පරීක්ෂා කිර්‍රිමෙන් මෙතෙක් කය අත් නොදුටු පිංවතුන්ට (SUA511) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2648 මහණෙනි සතරක් වඩන්න. තවත් සතක් වැඩෙන ආකාරය අත්දකින්න (SUA510) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2647 අවු. 18 ක්, ඇලීම් ගැටීම් නොමැතිව රූපය ආස්වාද කරන භික්ෂුවකගේ ගේහසිත උපේක්ෂාව (SUA509) නැරබිම සදහා
MDM2646 කෙලෙස් තවන වැර ඇතිව, සති සම්පජන්‍යෙන් මේ මොහොත අත් දැකීමට (SUA508) නැරබිම සදහා
MDM2645 ඇතුලත මවාගත් රූප හෙවත් පැනවිලි හෙවත් වචී සංස්කාර එකිනෙක ගැටෙන ආකාරය (SUA507) නැරබිම සදහා
MDM2641 දැන ගැනීමකට වඩා දෙයක් අත්දැකිය නොහැකි බවට ධර්ම ශ්‍රවණයේදීම ශාක්ෂි (SUA506) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2640 ආදුනික වීම සතර සතිපට්ඨානයේ දියුනුවක්ද, පිරිහීමක්ද (SUA505) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2639 කායානුපස්සනාවෙන් සෝවාන් අංග වැඩීම තුල සෝවාන් මාර්ගය විවෘත වන ආකාරය (SUA504) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2638 උපදෙස් වලටම අනුගතවීම තුලින් ශෘතමය ඤණ උපදවාගත් යෝගී ශාක්ෂි (SUA503) නැරබිම සදහා
MDM2636 නාම-රූප හට ගැනීම, නිරෝධය අත් දැකීමට ත්‍රිවිධ අරමුණු වලින් යුත් යෝනිසෝ මනසිකාරය (SUA502) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2635 බණ අහනවද, බණ ඇහෙනවද, බණ කල්පනා කරනවද බණ මෙනෙහි කරනවද (SUA501) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2634 අවිද්‍යාවේම ඵළයක් වන ශීල, සමාධි, ප්‍රඥා ශික්ෂා තුලින් අවිද්‍යාව ප්‍රහාණය කිරීමට (SUA500) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2631 පැනවිල්ල මේ මොහොතේ තමා තුලින් හටගන්නා බව අත් නොදුටු යෝගීන්ට (SUA499) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2630 තමා තුලින් දැකීමෙන් තහවුරු වන සෝවාන් අංග සහ සෝවාන් මාර්ගය (SUA498) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2629 ප්‍රකටවූයේ වචනයකි. එනම් නීවරණයකි. එනම් දුක්ඛ සත්‍යය පිරිසිඳ දැකීමයි (SUA497) නැරබිම සදහා
MDM2628 පලවන යෝනිසෝ මනසිකාරය සහ ධර්ම මනසිකාරය අතර වෙනස හඳුනා ගන්න (SUA496) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2624 නීවරණ ප්‍රහාණය වීමත්, සතිය වැඩීමත් හරහා වීර්‍ය ඉන්ද්‍රිය, බලය සහ සම්බොජ්ජංගය අවබෝධ කර ගැනීමට (SUA495) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2623 භාවනාවෙන් තොරව නිවන අත්දකින්නේ කෙසේද (SUA494) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2621 මමයා හෙවත් සක්කාය දිට්ඨිය හෙවත් පංච උපාදානස්කන්ධය හට ගැනීම සහ නිරෝධය (SUA493) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2602 දෙවන යෝනිසෝව ප්‍රතිවිරුද්ධ ඉරියව්වේ කිරීමේ අතිරේක විදර්ශනා ඵළ (SUA492) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2601 නාම-රූප නිරෝධයෙන්, රූප සංඥා අත් දැකීමෙන් විශ්ව ධර්මතාවය අවබෝධ වීම (SUA492) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2600 රූපය හඳුනා ගනු ලබනුයේ, ඇසීමෙන් බව අවබෝධවීමෙන්, ධර්ම ශ්‍රවණයේදීම සෝවාන් විය හැක (SUA491) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2594 යෝනිසෝවෙන්, අත්‍යන්ත ලක්ෂණයට කොටුවීමෙන්, අනිත්‍යය අවබෝධයට (SUA490) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2593 ධර්මය උපාදාන කර ගැනීම තුලින්, උපාදාන ප්‍රහාණය කිරීමට (SUA489) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2591 කායානුපස්සනාවෙන් ත්‍රිලක්ෂණය අත්දැක චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධයට (SUA488) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2590 පලවන යෝනිසෝ මනසිකාරය තුලදී සෑම දැනගැනීමක්ම ප්‍රශ්නාර්ථයෙන්ම විය යුතුය (SUA487) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2589 පලංචියේ පදිංචි වීම හෙවත් පාරුව මැනවයි කියමින් එහි ලැගීම (SUA486) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2585 වචී සංස්කාරයේ හට ගැනීම සහ නිරෝධය මේ මොහොතේ අවබෝධ කරවන සති සම්පජන්‍ය (SUA485) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2584 නාම – රූප හට ගැනීම සහ නිරෝධය අත්දැකීමෙන් සම්මා දිට්ඨියට (කච්චානගොත්ත සූ ) (SUA484) නැරබිම සදහා
MDM2582 අරමුණු සංසිඳීම නිත්‍ය සංඥාවෙන් අල්ලා ගැනීම නිසා මෝහයට පත්වන ආකාරය (SUA483) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2581 උපදෙස් වලටම අනුගතවීමට වෙර දැරීමෙන්, සංස්කරණය අත්දැක අනිත්‍ය අවබෝධයට (SUA482) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2579 යෝනිසෝවෙන් ‘මම දැන් මෙතන’ ට අනුගතවීම තුලින් සෝවාන් අංග වැඩීමට (SUA481) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2576 සමථ-විදර්ශනාව අත්දැකීමට, කොලේ බලාගෙන ඇස් වසාගෙන යෝනිසෝ මනසිකාරය කරන්න (SUA480) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2564 මට ධර්මථාවය හඹා යා හැකිද !, ධර්මථාවය මා කරා එනතෙක් ඉවසිය යුතුද ! (SUA479) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2557 දේවදත්ත බුදුබණ ඇසූමුත් සෝවාන් වුනිද, අවීචීමහ නරකාදියට ගියේද (SUA478) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2556 ධ්‍යාන සුඛය තුල මැරී කල්ප 84000 ක බ්‍රහ්ම උත්පතියක් වෙනුවට විදර්ශනා උපේක්ෂා. නිවනට (SUA477) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2555 ‘මම බුදු වෙලා’ ‘මම බුදු වෙලා නෑ, නෑ, නෑ, ‘මම බුදු වෙලා නෑ, ‘මම බුදු වෙලා නෑ’ (SUA476) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2553 1 වන යෝනිසෝ මනසිකාරය ප්‍රශ්නාර්ථයෙන්ම කල යුත්තේ ඇයි (SUA475) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2550 නාමය විසින් රූපය මවනවාද, රූපය විසින් නාමය මවනවාද (SUA474) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2549 ප්‍රථම යෝනිසෝ මනසිකාරයේ අරමුණු මොනවාද (SUA473) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2548 සතිය අවබෝධවූ ප්‍රථම මොහොතේදී සංසාර බිය දැනී නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවේ (SUA472) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2547 යෝනිසෝ මනසිකාරය සංශෝධනය වීම අත්දැකීමෙන් අනිත්‍ය අවබෝධයට (SUA471) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2544 නිවන අරමුණු වන්නේ නම්, මරණයට පෙර ආර්‍ය මාර්ගයෙන් ඉවත් විය හැකිද (SUA470) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2542 ප්‍රකටවීම දැනගත් නමුත්, එය මනසිකාරයක් බව නොවැටහීම මිච්චා සමාධියයි (SUA469) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2541 සෝවාන් අංග හරහා චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධ කරවන කායානුපස්සනාව (SUA468) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2538 මුදල් ගෙවා හරක් මරණයෙන් ගලවාගත් මට, මගේ මරණය එසේ වලක්වාගත හැකිවුනිද (SUA467) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2537 සද්ධර්මය සොයා පැමිණි වෘත්තික පිංවතුන් වෙනුවෙන් නිරෝධවුනාවූ උපදෙස් ඔබටත් (SUA466) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2535 දැනගැනීමට කැමැත්ත පහලවනුයේ, නිවනට චන්දය නොමැති නිසා බව අවබෝධ නොවුනිද (SUA465) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2522 මම ධර්මශ්‍රවණය කරන්නේ ඇයි ! , මම භාවනා කරන්නේ ඇයි ! (SUA464) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2516 පලවන යෝනිසෝවේදී ප්‍රශ්නයට පිලිතුරු ලැබුනිනම්, එම ප්‍රශ්න සංසිඳෙනු ඇත (SUA463) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2515 ශ්‍රද්ධාව ඉන්ද්‍රියක් ලෙස වැඩී පංච ඉන්ද්‍රියන් තමා තුල වැඩෙන ආකාරය අවබෝධවීම (SUA462) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2514 අරමුණු සංසිඳෙන විට, දෙවන යෝනිසෝ මනසිකාරය සංශෝධනය වීම (SUA461) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2512 අවිද්‍යාව තුලින් හටගත් ස්පර්ෂය හරහා සළායතන සකස් කරන ආකාරය (SUA460) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2510 සෝවාන් මාර්ගයේ අංග 4 තමා තුල තිබෙන බව තහවුරු කරන 1 වන යෝනිසෝව (SUA459) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2509 ඇයි කාය සංස්කාර කියන්නේ !!! වචී සංස්කාර කියන්නේ ඇයි !!! (SUA458) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2508 රූපය හට ගැනීමේ හේතු ප්‍රත්‍ය තුලම දැනගැනීම නම්වූ ඵළය හට ගන්නා ආකාරය (SUA457) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2507 පලවන යෝනිසෝ මනසිකාරය පිලිතුරු අපේක්ෂා රහිතව, ප්‍රශ්නාර්ථයෙන්ම කල යුත්තේ ඇයි (SUA456) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2503 සෝවාන් මාර්ගය තුල, ශීල යෝගීන් සඳහා ‘ සතියෙන් සමාධියට සමවැදීමට’ (SUA455) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2502 නිවන වලක්වන නාම-රූප හටගෙන නිරෝධවීම අවබෝධ කරවන සතර සතිපට්ඨාණය (SUA453) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2501 කය යනු, ශරීරය බවටවූ මතය, කායානුපස්සනාවෙන් බැහැර නොවුනිද (SUA454) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2499 සංසාර බිය අත්දැකීමෙන්, ගොඩනැගෙන විදර්ශනා සමාධියෙන් අපා දුකින් නිදහස් වීමට (SUA452) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2497 අරමුණු ක්‍රමානුකූලව සංසිඳෙන විට, යෝනිසෝ තුන් පියවරයන්හි කාල කෙටි කලයුතුය (SUA451) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2495 ධර්මාවබෝධය තුලින් දෙවන යෝනිසෝ මනසිකාරයේ අරමුණ (SUA450) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2494 ඇතුලත මනසිකාරය අත්විඳීමෙන් වචී සංස්කාරයේ වේගය අත්දැක අනිත්‍යය අවබෝධයට (SUA449) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2492 අල්පේච්චත්වයේ, සංතුට්ඨිතාවයේ අග්‍රස්ථානයට පත්වූ කාශ්‍යප රහතුන් වහන්සේ (SUA448) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2475 අනිත්‍ය අත්දැකීම, අත්විඳීම හරහා ශ්‍රද්ධානුශාරි වීම (චක්කු සූත්‍රය ) (SUA447) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2474 ධර්ම දේශනාවක් යනු අනුශාසනාවක් හෙවත් උපදේශයක් බව තේරුම් ගැනීමට (SUA446) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2472 දකුණ වචනයක් බව අවබෝධ නොවීමෙන් කාය, වචී සංස්කාර හට ගැනීම (SUA445) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2471 ආර්‍ය මාර්ගය තුලම රැඳීසිටිය යුත්තේ ඇයි (SUA444) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2467 සම්මා දිට්ඨි ගතවීමට ශාස්වත සහ උච්චේද දිට්ඨි වලින් බැහැර විය යුතුය (SUA443) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2463 කායානුපස්සනාවෙන් සෝවාන් මාර්ගයට බැසගැනීමෙන්, සෝවාන් අංග වැඩෙන ආකාරය (SUA441) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2461 දුක්ඛ සමුදය ප්‍රහාණය වන ආකාරය අවබෝධ කරවන දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිණී ප්‍රතිපදාව (SUA440) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2460 යෝනිසෝ මනසිකාරයේ 1 වන අදියර තුල විදර්ශනාව වැඩී ඇති අයුරු හඳුනා ගැනීමට (SUA441) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2458 දෙවන යෝනිසෝවේදීම රූපයේ ආස්වාදය, ආදීනවය හරහා නිස්සරණය අත්දැකීමට (SUA439) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2456 නාම-රූප හට ගැනීම, නිරෝධය අවබෝධ කරවන සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මතා (SUA438) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2455 සති සම්පජන්න්‍ය තුලින් ගොඩනැගෙන්නාවූ ආකල්පමය වෙනස තුල ධර්මයටම අනුගත වීම (SUA437) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2454 දුක පිරිසිඳ අත්දැකීමෙන් තොරව චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධ කරගත හැකිද (SUA436) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2450 අවිද්‍යාව ප්‍රහාණය වීමට සාපේක්ෂව පංච බල වැඩීමෙන් සංසාර බිය අත් දැකීමට (SUA435) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2449 සති, සම්පජන්‍යය ගොඩ නගාදෙන යෝනිසෝ මනසිකාරයේ මුල් තුන් පියවර (SUA434) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2448 නාම-රූප හටගැනීම සහ නිරෝධය කායානුපස්සනාවේදී අත්දකින ආකාරය (SUA433) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2447 භවය ගොඩනගන මනසිකාරය හෙවත් මතකය තුල රැඳීමෙන් නිවන වැලැක්වීම (SUA432) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2443 එක් අරමුණකට ඒකාග්‍රවී සමථය හඳුනා ගැනීමෙන් විදර්ශනාව සිදුවන ආකාරය (SUA431) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2436 වර්ෂ ගනන් භාවනා කලමුත්, ප්‍රතිඵල නොලත් පිංවතුන්ට සසරින් එතෙර වීමට උපදෙස් (SUA429) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2435 ‘මම දන්නා බවට හට ගන්නාවු සිතුවිල්ල’ අයෝනිසෝ මනසිකාරයයි (SUA427) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2433 දේවදත්ත බුදු කමෙන් 50% ක් ඉල්ලුම් කර සංඝ භේදය කලේ ධ්‍යානය, නිවනට සමාන කල නිසා නොවේද (SUA428) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2428 කාය, වචී සංස්කාර හරහා නාම-රූප හට ගැනීම, නිරෝධය ප්‍රයෝගිකව අත් දැකීමට (SUA426) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2422 කයෙහි කයක් යනු බාහිර රූපයක් නොවන බව මෙතෙක් අවබෝධ නොවූ යෝගීන්ට (SUA425) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2421 තමාගේ නිවන වෙනුවෙන් දිනකට වි. 15 ක් වත් වෙන්කල නොහැක්කේද (SUA426) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2420 අනුසය කෙලෙස් කාම, ව්‍යාපාද, හිංසා, විතක්ක බවට පත්වන ආකාරය අත් දැකීමට (SUA423) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2419 නාම – රූප පච්චයා සළායතන (සමණුපස්සනා සූ) (SUA424) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2416 සතින්ද්‍රිය, ශ්‍රද්ධා සහ වීර්‍ය බල තුලින් සති බලයත්, සති සම්බොජ්ජංගයත් ගොඩනැගීම (SUA422) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2415 අවිද්‍යා පච්චයා සංස්කාර – චිත්ත, කාය, වචී සංස්කාර (SUA421) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2414 පස් පව් වලට තිබූ බිය පහවූ තරුණයාගේ ධර්මාවබෝධයෙන් පාඩමක් (SUA420) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2413 යෝනිසෝ මනසිකාරයේ සෑම පියවරකදීම ධර්මාවබෝධය ලබා දෙන අත්‍යන්ත ලක්ෂණය (SUA419) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2409 ප්‍රකටවීම, ඒ බව ප්‍රඥාවෙන් අත්දැකීම තුල නිබ්බිදාවට පත්වී, රූපයෙහි කලකිරීම (SUA418) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2408 ත්‍රිවිධ අරමුණුවලින් යුත් යෝනිසෝ මනසිකාරයේ තුන් පියවරට අනුගතවීමෙන් නිවනට (SUA417) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2407 නාම-රූප හටගෙන නිරෝධවීම සති, සම්පජන්‍යය තුල අත් දැකීමට (SUA416) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2385 මතකය තුලින් හිස උදුම්වාගත් පෘතග්ජනයා සහ ප්‍රඥාවෙන් නිහතමාණීවූ රහතුන් වහන්සේ (SUA411) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2384 ප්‍රකටවූ බව දැන ගැනීම, සතියේ කාර්‍ය් බව අවබෝධ නොවූ යෝගීන්ට (SUA412) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2382 අනුපූර්ව ප්‍රතිපදාව පිලිනොගෙන 1 වසර ලදරුවා 3 වසරට ඇතුලත් කල හැකිද (SUA414) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2381 නිවන් මගට බැස ගත යුත්තේ ඇයි , නිවන් මගට බැසගන්නේ කෙසේද (SUA411) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2380 මගේ නිවන වෙනුවෙන්, අම්මා, තාත්තා, පුතා, දුව, ඇතුලු සියලු සතුන් මැරීමෙන් වලකිමි (SUA410) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2378 සෝවාන් මගට පිවිසීමෙන්, නීවරණයක්, වි. උපක්ලේෂයක්, සංයෝජනයක් වන විචිකිච්චාව ප්‍රහාණයට (SUA409) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2377 ප්‍රකටවූ රූපය දැනගැනීම තුල නිත්‍ය සංඥාව හරහා තැති ගැනීමෙන්, රාග ද්වේශ මතුවීම (SUA408) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2374 කයෙහි කයක් අත් දැකීමෙන්, ප්‍රකටවූ අරමුණ දැනගත්තාවූ ශාක්ෂිය අවබෝධවේ (SUA407) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2373 වෙනස් වන රූපයත්, රූපයේ වෙනස් වීමත් අත්දැකීමෙන් අනිත්‍ය අවබෝධයට (SUA406) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2371 අම්මා සහ ගෙම්බා අතර වෙනස හඳුනාදුන් ධර්මතාවය අවබෝධවූ මේ මොහොත (SUA405) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2369 ධර්මය තමා තුලින් අත්දැකීමට චන්දය පහලවීමෙන් කළ්‍යාණ මිත්‍රයා බිහිවන ආකාරය (SUA404) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2361 ප්‍රකටවීම විදර්ශනා නුවනින් දැකීම තුල සක්කාය දිට්ඨිය සුණු විසුණු වන ආකාරය (SUA403) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2355 සෝවාන් අංග තමාතුල වැඩෙන බව අවබෝධ කරවන ‘ මම දැන් මෙතන ‘ (SUA402) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2353 මේ මොහොත ‘මමදැන්මෙතන’ සීලබ්බත පරාමාස මගෙන් අත්හැරි චිත්තක්ෂණය (SUA401) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2352 කායානුපස්සනාවේ අතුරු ඵළයක් ලෙස යෝගියා මෝහය තුල කොටුවන ආකාරය (SUA400) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2347 ආර්‍ය ශ්‍රාවකයා භාවනා අත්දැකීම තුලින් සම්මුතිය සමග ඇලීම්, ගැටීම් බැහැර කරයි (SUA399) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2345 සතර සතිපට්ඨානය බුද්ධානුශාසනාවක් බව පිලි ගැනීමෙන් සෝවාන් මාර්ගයට (SUA398) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2344 ප්‍රකටවීම, එය දැනගැනීම, මෙනෙහිවීම, එය දැනගැනීම (SUA397) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2341 සමථය = අයෝනිසෝ මනසිකාරය, විදර්ශනාව = යෝනිසෝ මනසිකාරය (SUA396) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2340 තමා තුල සෝවාන් අංග ඇතිබව අවබෝධ කරගත් යෝගී කටහඬ (SUA395) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2339 කාය සංස්කාර සහ වචී සංස්කාර හටගෙන නිරෝධවීම අවබෝධ කරවන යෝනිසෝ මනසිකාරය (SUA394) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2338 නාම-රූප හටගැනීම සහ නිරෝධය – අලියගේ හොඬේද, අලිය පෙනේ පුප්පනවද පෙනුනේ, ඇසුනේ (SUA393) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2337 අදුක්ඛම සුඛය හරහා ගොඩනැගෙන විදර්ශනා උපක්ලේෂ වලින් අත් මිදීමට (SUA392) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2336 භාවනාවකින් තොරව යාඥා, ප්‍රර්ථනා තුලින් අනිත්‍ය අවබෝධ කරගන්නේ කෙසේද (SUA391) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2333 තමා තුල ධර්මය පැලපදියං කර සෝවාන් අංග වඩවා දෙන යෝනිසෝ මනසිකාරය (SUA390) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2332 භාවනාවකින් තොරව නිවන අත්දැකිය නොහැකි බවට තමා තුලින් අත්දුටු ශාක්ෂි (SUA389) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2331 නොදන්නා බව නොදැනීම ‘අවිද්‍යාව’ බව අවබෝධ නොවීමෙන් දිට්ඨි ගතවූ යෝගීන්ට (SUA388) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2323 මේ මොහොතේදී අත්දැකිය යුතු අත්දැකීම් තුනක් (SUA387) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2318 ප්‍රකටවූ අරමුණ ප්‍රඥාවෙන් දැන ගැනීමට නම්, අත්‍යන්ත ලක්ෂණයට කොටුවිය යුතුය (SUA386) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2311 අනන්තවත් බුදු පියාණන්, රහතුන් වහන්සේලා මුණගැසුනේත් මගහැරුනේත් ඇයි (SUA387) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2310 යෝනිසෝවෙන් අරමුණු සංසිඳීම තුල ප්‍රකටවීමෙන් නිදහස්වූ රහතුන්වහන්සේ (SUA286) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2304 ලේ මස් වියැලේවා, ඇට, හම්, නහර ඉතිරි වේවා. ධ්‍යාන ග. තුල මා අ. සං. බිය (චූල වේ. සූ.) (SUA385) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2303 යෝනිසෝ මනසිකාරයේ 1 වන අදියරේදී තමා ධර්මයට අනුගතවන ආකාරය (SUA384) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2301 සෝවාන් අංග වැඩීමෙන්, කාම සැප සම්පත් සහ ලෞකික සැලසුම් අතහැරීමෙන් ප්‍රතිපදාවටම (SUA383) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2298 කාය සංස්කාර තුලින් වචී සංස්කාර සකස් කරදෙන ආකාරය අත්දුටු ශාක්ශි (SUA382) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2297 මේ මොහොත අත්දැකීමෙන්, ගිහි උපේක්ෂාව වෙනුවට බාහිර අභ්‍යන්තර ගට්ඨණය දුරුවීම (SUA381) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2296 යං කිංචි සමුදය ධම්මං, අබ්භහංතං නිරෝධ ධම්මන්තී (SUA380) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2295 රූපයේ හටගැනිම හඳුනා ගැනීමට සතිය ඉස්මතු කරදෙන යෝනිසෝ මනසිකාරය (SUA379) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2291 Face Book සහ YouTube සිංහලද, පාලිද, ජපන්ද, ජර්මන්ද, දෙමලද, ලිබියානුද, ඉංග්‍රීසිද (SUA378) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2290 මරණයෙන් පසු, බැනරයෙන් ලද නිවන වෙනුවට මේ මොහොතේ අත්දුටු නිවන (SUA377) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2289 ප්‍රකටවූයේ සංඥාවක් හෙවත් මනසිකාරයක් බව අවබෝධ කරගත් යෝගී ශාක්ෂි (SUA376) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2277 යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් ප්‍රකටවූ අරමුණටම කොටුවීමෙන් උපධි විවේකයට (SUA375) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2276 සෝවාන් මාර්ගයේදී, ‘දාන ශීල භාවනා’ නැමැති කුසල් කර නිවන අත්දැකිය හැකිද (SUA374) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2271 භාවනාව සඳහා රුක්කමූල, ශූන්‍යාගාර, ආරණ්‍යසේනාසන අනුදැන වදාලේ ඇයි (SUA373) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2270 කායානුපස්සනාව හරහා ජරා මරණ ඤාණය පහලවීමෙන් සෝවාන් ඵළයට (SUA372) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2262 තෙවන යෝනිසෝවෙන් විදර්ශනාවට බැසගැනීම තුල නාම-රූප නිරෝධයට (SUA371) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2261 මනෝ පුබ්භංග මා ධම්මා තුලින් හටගන්නාවූ සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය කිරීමට (SUA370) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා