විදර්ශනාව සඳහා පොදු ධර්ම දේශනා – පළමු පිටුව (SUA)

 

මෙය යෝගාවචරයන් විසින් PDF කරන ලද්දකි. මෙහි වැරදි හා අඩු පාඩු පරීක්ෂා කර නැත. වැරදි හා අඩු පාඩු ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇත. එම නිසා ධර්ම ශ්‍රවනයද සමග පාවිච්චි කිරීම යෝග්‍ය වේ.

විදර්ශනාව සඳහා පොදු ධර්ම දේශනා නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM2259 ධර්මය මෙනෙහිවීම තුලින් ප්‍රඥාව වැඩී අවිද්‍යාව ප්‍රහාණය වන ආකාරය (SUA369) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2258 නිවන අත්විඳ සෝවාන් වීමට තිබු අවස්ථාවට පයින් ගැසූ නිත්‍ය සංඥාව (SUA368) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2255 යෝනිසෝ මනසිකාරය තුලින් සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මතා අවබෝධ කර ගැනීමට (SUA367) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2254 ප්‍රකටවීම, මෙනෙහිවීම හඳුනාගැනීමට සිව්පියවරේදී අත්‍යන්ත ලක්ෂණ 4 ක් (SUA366) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2253 කායානුපස්සනාවෙන් භාවනාවට බැසගැනීමෙන් ඕකප්පන ශ්‍රද්ධාවට (SUA365) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2250 රූපයේ හට ගැනීම දැන ගන්නවාද, දැන ගත්තාවූ රූපය හඳුනා ගන්නවාද (SUA364) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2249 රූපය හටගැනීම තුලම දැනගැනීම් හෙවත් ඇතුලත කථා කොපමණක් අත්දුටුවේද (SUA363) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2248 යෝනිසෝ මනසිකාරයේ 1 සහ 2 පියවරයන් වාර්ථාකර නැවත සංසෝධනය කලයුත්තේ ඇයි (SUA362) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2247 කල්පනාවෙන් තොරව යෝගියා මේ මොහොතට යොමුකරවන විදර්ශනා සමාධිය (SUA361) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2246 බුදු පියාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් මංචකය ගතකලේත් භාවනාව තුල නේද (SUA360) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2245 භාවනා අත්දැකීම් නොලබා ධර්මය වලිගයෙන් අල්ලාගත් පිංවතුන්ට (SUA359) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2229 අනන්තවත් බුදු, රහතුන් වහන්සේලා ඉදිරියේ වැඩුනාවූ විදර්ශනාවේ ඵළ අත්දකින ‘මේ මොහොත’ (SUA358) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2228 මානසික සැපතක් පෙන්වා පෘතග්ජනයාව රූපයේ ආශ්වාදයට පොළඹවන අයෝනිසෝ මනසිකාරය (SUA357) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2216 අත්‍යන්ත ලක්ෂණයෙන්, ධර්මතාවය අවබෝධවීම තුල පුද්ගල, සත්ව, ආත්ම සංකල්පය අතහැරීම (SUA357) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2215 යෝගීන්ට උපදෙස් – විදර්ශනාවේ උපරීම ඵල කෙටි කාල භාවනාවලින් (SUA356) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2214 යෝනිසෝ මනසිකාරය සහ අත්‍යන්ත ලක්ෂණය නූලයි ඉඳිකටුවයි මෙන් (SUA355) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2213 තමාතුල ගුණ වැඩී, අගුණ අඩුනොවීනම් එම භාවනාවෙන් තමාට නිවනක් ලැබේද (SUA354) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2211 බුදුපියාණන් වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කර නිගන්ඨනාතගේ බණ හරහා නිවන සොයන පිංවතුන්ට (SUA353) නැරබිම සදහා
MDM2209 යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් සිටීමට හැක්කේ ආශ්‍රවක්ෂ්‍යවූ මොහොතේදී පමණක් බවට ශාක්ෂි (SUA352) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2208 ධ්‍යාන සුඛය තුල නතර නොවී විදර්ශනා උපේක්ෂාව තුලින් ශූන්‍යතාවය අත්දැක නිවනට (SUA351) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2206 අවිද්‍යාව හරහා චිත්ත, කාය, වචී සංස්කාර හටගන්නා ආකාරය (සමණුපස්සනා සූ.) (SUA350) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2205 කාමාවචර, රූපාවචර, අරූපාවචර ත්‍රෛභූමික පංචස්කන්ධයෙන් මිදී නිවනට යොමු කරන කායානුපස්ස. (SUA349) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2204 තමා තුලින් ධර්මය අත්දැකීමට කායානුපස්සනාවට බැසගත යුත්තේ ඇයි (SUA348) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2190 යෝනිසෝ මනසිකාරයේ 1 වන අදියර ප්‍රශ්නාර්ථයෙන් කලයුත්තේ ඇයි (SUA347) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2189 සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මතා යෝනිසෝ මනසිකාරය හරහා මෙනෙහි කරන ආකාරය (SUA346) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2183 යෝනිසෝ මනසිකාරයට බැසගැනීමට නොහැකිවූ යෝගීන්ට එහි මුල් අදියර 3 (SUA345) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2182 සචිත්ථ පරියෝ දපනං – අරහත් චිත්තක්ෂණයෙන් සිත පිරිසිදු කිරීම (SUA344) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2181 කාශ්‍යප මහරහතුන් වහන්සේ ආදර්ශයෙන්ම අල්පේච්චවූ ආකාරය (SUA343) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2180 නීවරණ ක්ෂය වන ආශ්චර්‍යයෙන් යුත් යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් සම්මා සතියට (SUA342) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2176 කයෙහි කයක් අත් දැකීම තුල අනිත්‍ය ප්‍රමුකවූ ත්‍රිලක්ෂණය අවබෝධවීම (SUA341) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2174 අවිද්‍යාව අත්දුටු මොහොත – නැන්දේ නැ. හාමුදුරුවො වඩිනවද, අක්කේ අක්කේ, මම එනෝ මම එනෝ (SUA340) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2173 ප්‍රථම යෝනිසෝවෙන් ධර්මයට කිඳාබැසගැනීම තුල තමාට ගෝචර ධර්මතා ඉස්මතුවේ (SUA339) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2172 රූපයේ ව්‍යංජන, අනුව්‍යංජන හරහා නීවරණ ගොඩනැගීම වලක්වන විදර්ශනාවෙන් නිවනට (SUA338) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2171 යථාභූත ඤාණ දර්ශනය පහලවීමෙන්, සක්කාය දිට්ඨිය සුනාමියට හසුවේ (SUA337) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2170 යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් නීවරණය හඳුනාගැනිම තුල ශීලයට අනුගතවීම (SUA336) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2168 වචනය සංසිඳීම තුලින් යෝගියා අල්පේච්ච ජීවිතයට හුරුවන ආකාරය (SUA335) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2166 ‘මමදැන්මෙතන’ තුලින් සෝවාන් අංග වැ. බව අවබෝ. සීලබ්බත පරාමාස අතහැ. (සංයෝජන ප්‍රහාණය) (SUA334) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2165 කාය සංස්කාර සංසිඳුවා, අදුක්ඛමසුඛයෙන් නිදහස් කර නිවනට යොමුකරවන විදර්ශනාව (SUA333) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2164 ප්‍රකටවීම දැනීම, දැනගැනීම, දැනනොගැනීම අවබෝධවී අනිත්‍ය අත්දැක සෝවාන් ඵළයට (SUA332) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2163 යෝනිසෝව නැමැති සද්ධර්මයෙන්, අයෝනිසෝව නම්වූ අසද්ධර්මය අතහැරීමට (SUA331) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2161 ධර්මශ්‍රවනයෙන් පමණක් ප්‍රථිඵල ලැබේද, (කාන්තාරයට වතුර බිංදුවක් වැටුනාසේ) (SUA330) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2148 රූපයේ ආස්වාදය නිසා මිච්චා සංකල්ප ගතවීමෙන් ආදීනවය, නිස්සරණය අවබෝධ නොවීම (SUA329) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2148 රූපයේ ආස්වාදය නිසා මිච්චා සංකල්ප ගතවීමෙන් ආදීනවය, නිස්සරණය අවබෝධ නොවීම (SUA329) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2147 සෝවාන් මාර්ගය තුල සෝවාන් අංග වැඩෙන ආකාරය සහ ඒ බව දැන ගැනීම (SUA328) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2141 කායානුපස්සනාව ප්‍රතික්ෂේප නොකලේනම්, වෙනත් උපක්‍රම හරහා නිවන ප්‍රාර්ථනා කරයිද (SUA327) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2140 භාවනාව කියන්නේ කුමක්ද, ඇයි භා. කලයුත්තේ, කොහොමද භා. කරන්නේ,කුමනවෙලාවෙද භා. කලයුත්තේ (SUA326) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2139 භාවනාවේදී වම, වම්කකුල බව තහවුරු කිරීමට නොහැකිවූ යෝගීන්ට (SUA325) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2138 මතකය අයෝනිසෝවයි. මේ මොහොතට එලඹීම යෝනිසෝවයි (යෝගීන් අත්දුටු ශාක්ෂි) (SUA324) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2135 කායානුපස්සනාවෙන් තොරව චිත්තානුපස්සනාවක් අනුදැන වදාලේ කුමන බුදුපියාණන් වහන්සේද (SUA323) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2134 ආර්‍ය පර්යේශනය තුලින් ධර්මය ගවේශනය කිරීමෙන් අත්දුටු ශාක්ෂි (SUA322) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2133 බණ නිර්වචනය කිරීමත් ප්‍රකටවූ මනසිකාරයක් බව නොදැනීමෙන් ආර්‍ය උපවාද අකුසලයට (SUA321) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2132 පංච උපාදානස්කන්ධය අත්දැකීමෙන් රූප සංඥා අත්හැරෙන ආකාරය (SUA320) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2131 ධ්‍යාන තුලින් උත්පත්ති (පලංචියේ පදිංචිවීම ), ලෝකෝත්තර නිවනින් උත්පත්තියේ නිමාව (SUA319) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2128 ධ්‍යාන සුඛය වන මෝහයෙන් නිදහස්කර නිවන ශාක්ෂාත් කරවන සම්මා සංකල්පය (SUA318) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2126 ‘මම දැන් මෙතන’ ප්‍රකට කරවා යෝනිසෝවට හැරවූ විදර්ශනා ඤාණයෙන් හඳුනා ගත් නීවරණ (SUA317) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2125 සෝවාන් මාර්ගයේ ගැඹුරු අත්නොදැකීම තුල කර්මස්ථානයට තෘෂ්ණාව උපදින ආකාරය (SUA316) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2109 රූපය තවත් රූපයක් මත හටගත් බවට වන මිච්චා දිට්ඨිය තුලින් උපාදානයට යාම (SUA315) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2103 කායානුපස්සනාව හරහා විදර්ශනාවට බැසගැනීමට මට චන්දයක් පහල නොවූයේ ඇයි (SUA314) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2102 විදර්ශනා සමාධියෙන් ඇතුලත කතාව හඳුනා ගන්නාවූ සිව් පියවරෙන් අනිත්‍යය අවබෝධයට (SUA313) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2101 යෝනිසෝ මනසිකාරය තුල සොවාන් මගට අනුගතවීමෙන්, සෝවාන් අංග වැඩීමට (SUA312) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2100 කාශ්‍යප රහතුන් වහන්සේ, ආනන්ද ස්වාමීන්වහන්සේට චෝදනා කලේ කේන්තියෙන්ද (SUA311) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2099 නිවනෙන් බැහැර කර දේවදත්තව අපාගතකලේ ධ්‍යාන සහ ෂඪ්අභිඥ්ඥා බවටවූ බුදු බණ නොයැසුනේද (SUA310) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2095 යෝනිසෝ මනසිකාරය තුල ගිහි උපේක්ෂාවෙන් බැහැරව ‘යථාභූත ඤාණ දර්ශනයට’ (SUA309) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2094 ‘මම දැන් මෙතන’ තුල රූපයේ නිමිති නොගැනීමෙන් කාමගුණ සංසිඳෙන ආකාරය (SUA308) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2093 පංච නීවරණ තවත් ආකාරයකින් – කෙලෙස්, පංච උපාදානස්කන්ධය, කාමගුන, අභිසංස්කාර (SUA307) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2092 ධ්‍යාන සුඛ නම්වූ අදුක්ඛමසුඛයෙන් මිදී ආනෙඤ්ඤ සමාධිය හරහා විදර්ශනා උපේක්ෂාවෙන් නිවනට (SUA306) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2091 භාවනාව තුල හුදකලාවීමෙන් මිස කයෙහි කයක් අත්දැකිය හැකිවේද (SUA305) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2089 ප්‍රමාදවූ කාලය තුල ප්‍රකටවීම් අත්‍යන්ත ලක්ෂණයට හසුවුනිනම්, අනිත්‍ය අත්නොදකීද (SUA304) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2088 සෝවාන් මාර්ගය තුල තමා සිටින බව අවබෝධ කරවන කායානුපස්සනාව (SUA303) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2087 භාවනාවේදී ආස්වාශය සංනොසිඳුනිනම්, මරණ මංචකයේදී මට පිටුවහලක් වේද (SUA302) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2086 බුදු පියාණන් වහන්සේ භික්ෂුවට මස්මාංස පරිභෝජනය තහනම් නොකලේ ඇයි (SUA301) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2079 කායානුපස්සනාවෙන් භාවනාවට බැසගත් යෝගියා දවසම ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාවේ (SUA300) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2078 ප්‍රථම යෝනිසෝවෙන් දේව ඇදහිලි, ප්‍රාර්ථනා, සජ්ජායනා අතහැරෙන බව (සම්මා සංකල්පයට ) (SUA299) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2073 ඇතුලත කතාවෙන් හටගන්නා මිච්චා ආජීවය තුලින් කාය, වාග් අසමාචාරයට (SUA298) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2071 අකිරියවාදයෙන්, අහේතුකවාදයෙන් බැහැරව භාවනාවට චන්දය යෙදීම අත්‍යවශ්‍යය ඇයි (SUA297) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2070 විශේෂ ආරාධිත අමුත්තෙක් නොමැති විදර්ශනාව තුලින් සම්මා සමාධියට (SUA296) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2069 ධම්ම චක්ක පවත්වන සූත්‍රය තුල සතර සතිපට්ඨානය අන්තර්ගත නොවුනිද (SUA295) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2066 මේ මොහොතේ ඤාණය පහලවීමෙන්, විචිකිච්චාව ප්‍රහාණයවී ඕකප්පන ශ්‍රද්ධාවට (SUA292) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2065 යෝනිසෝ මනසිකාරය නම්වූ බීජය වපුරා ධර්මය නැමැති අස්වැන්න තමාතුල වඩවාගමු (බීජ සූ.) (SUA291) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2064 යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් ධර්මය මෙනෙහි කිරීමෙන් සෝවාන් අංග තමා තුල වැඩෙන ආකාරය (SUA293) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2060 නිවන අරමුණු කරගත් යෝගියා කථාව සීමා කලයුත්තේ ඇයි (SUA290) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2059 අල්පේච්ච, සති සම්පජන්‍යෙන් යුතු, ධම්මකථිකවූ භික්ෂුවගෙන් සතිපට්. දේ. (ධම්මකථික සූ) (SUA289) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2058 තණ්හා, මාන, දිට්ඨි ප්‍රහාණය වීම තුල ‘සතර අපායෙන් නිදහස්වූ’ බව අවබෝධවීම (SUA288) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2058 තණ්හා, මාන, දිට්ඨි ප්‍රහාණය වීම තුල ‘සතර අපායෙන් නිදහස්වූ’ බව අවබෝධවීම (SUA288) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2057 බෝධි සත්වයන් අත්විඳි ධ්‍යාන සුඛ තුලින් නිවන අත්දැක, බුදු වීමට හැකිවුනිද (SUA287) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2054 කායානුපස්සනාවෙන්, තමා තුලින් ධර්මය අත්දැකිය හැකි සෝවාන් මාර්ගයට (SUA285) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2053 සමථ ධ්‍යාන සුඛය නම්වූ මෝහය, ලෝකයේ ලොකුම දුක බව නොදන්නේද (චූල වේදැල්ල සූ. ) (SUA284) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2052 අත්‍යන්ත ලක්ෂණයට අනුගතවී වචී සංස්කාර අත්දැක අනිත්‍යය අවබෝධයට (SUA283) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2051 ලොකයේ ලොකුම කෝටිපතියාත් මියැදෙනුයේ, යාචකයෙක් කෙඳිරිගාමින් මැරෙන ආකාරයටම නොවේද (SUA282) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2045 – පස්පවින් වැලකුණු පිංවතෙකුගේ ආයාචනාවක් මත නිරෝධවුනාවූ නිවනට මග, ඔබගේ කුසලය වෙනුවෙන් (SUA281) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2036 තමා තුලින් තමා අත්දුටු යෝනිසෝ මනසිකාරය හරහා අරහත් ඵළයට (SUA280) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2030 සෝමනස්සයක් හෝ දෝමනස්සයක් නොමැති මේ මොහොත කායානුපස්සනාව (SUA279) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2029 යෝනිසෝ මනසිකාරයේ මුල් පියවර 3 සරල ආකාරයට (SUA278) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2026 භාවනාවට වෛර කර පිරිත්නූලේ බලයෙන් නිවන ඇතුලු සියල්ල පතන පිංවතුන්ට (SUA276) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2025 මේ මොහොතේදී මම, මගේ, මගේ ආත්මය අත්දැකීමට යෝනිසෝ මනසිකාරය (SUA275) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2024 ධර්මශ්‍රවනය තුලින්ම වචී සංස්කාර පිලිවෙල කරන ආකාරය අවබෝධ වීම (SUA274) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2022 අවු. 53 ක් සෙවූ ධර්මය නොලැබුනු පිංවතෙක් වෙනුවෙන් නිරෝධවූ ධර්මතා ඔබටත් ගෝචර නොවේද (SUA273) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2020 සළායතන කයලෙස සලකා ඒවායේ නිමිති, ව්‍යංජන, අනුව්‍යංජන, සොයනා යෝගීන්ට (SUA272) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2019 බුදුපියාණන් වහන්සේ භාවනාවේ අත්‍යවශ්‍යතාවය ආදර්ශයෙන්ම පෙන්වූ ශාක්ෂි (SUA271) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2018 සංඥාව මේමොහොතේම සංස්කරනය කරන දෙයක් බව අවබෝධ කරවන භාවනාව (SUA270) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2017 අකුසලය, අකුසලය ලෙස අවබෝධවූ මොහොතේදී ‘සෝවාන්’ වේ. (සමණමණ්ඩිකා සූ.) (SUA269) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2014 උපධි විවේකය තුල විචිකිච්චාව සුනුවිසුනුවී සංයෝජන ප්‍රහාණය වන ආකාරය (SUA268) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2013 නාම-රූප යනු අයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් මේ මොහොතට පනවන නාමයයි (SUA267) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2011 මල්, පහන්, බුද්ධ, පූජාවන් ධර්මය ලෙස කරපින්නාගත් පිංවතුන් වෙනුවෙන් (SUA277) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2010 භාවනාවේදී, ප්‍රකටවූ රූපයේ ව්‍යංජන, අනුව්‍යංජන ගැන කල්පනාකිරීම විදර්ශනාවද (SUA266) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1994 යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් සිටින බව පරීක්ෂා කරන්නේ කෙසේද (SUA265) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1992 විදර්ශනාවෙන් කායානුපස්සනාවට බැස ගැනීම තුල අනිත්‍ය අවබෝධ කරවන ඇතුලත කතාව (SUA264) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1988 ආශ්වාසය නිත්‍ය සංඥාවෙන් භාරගෙන එහි නිමිති බැලීමෙන් නිවන අහිමි නොවන්නේද (SUA263) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1987 යෝනිසෝ මනසිකාරය තුල සම්මා සමාධිය හරහා සෝමනස්ස, දෝමනස්ස නොමැති මොහොත අත්විඳීමට (SUA262) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1986 ගිහි උපේක්ෂාව තුල බාහිර අභ්‍යන්තර ගට්ඨණය නිසා ධර්මාවබෝධයෙන් බැහැරවීම (SUA261) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1984 සියලු කාය සංස්කාර වචී සංස්කාර ලෙස ප්‍රකට නොවන බවට කදිම ශාක්ෂි (SUA260) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1983 අත්දුටු නාම-රූපය නැවත අත්දැකීමට නොහැකිලෙස නිරෝධවූවක් බව නොවැටහුනු යෝගීන්ට (SUA259) නැරබිම සදහා
MDM1980 ‘අවිද්‍යා පච්චයා සංස්කාර’ උපතේදී ප්‍රභාෂ්වරවූ මමයා කෙලෙසුනු ආකාරය (SUA258) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1979 කායානුපස්සනාවේදී කය යනු ඇට, මස්, නහර නොවන බව විදර්ශනා නුවනින් අවබෝධයට (SUA257) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1978 සෝවාන් මාර්ගය තුල මියගියහොත්, තල් ගසටත් සෝවාන් විය හැක. (සර්කානි සූ. ) (SUA256) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1977 අනාත්ම ධර්මතාවය – මේ මොහොතේ හටගෙන නිරෝධවූ අරමුණ සංඥාවක් බව අවබෝධ වීම (SUA255) නැරබිම සදහා
MDM1975 භාවනාවෙන් හුදකලා වීමතුල කෙලෙස් ප්‍රහාණයෙන් ආනෙඤ්ඤ සමාධියට (SUA254) නැරබිම සදහා
MDM1974 අරමුණ යථා ලෙස අත්දැකීම තුල පංච උපාදානස්කන්ධය අවබෝධවේ (SUA253) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1973 අත්‍යන්ත ලක්ෂණයට කොටුනොවී රූපයේ නිමිති ගැනීම අයෝනිසෝ මනසිකාරයයි (SUA252) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1972 ත්‍රිවිධ රත්නයේත්, ශීලයේත් පිහිට මට ලැබුනු මොහොත ‘මම දැන් මෙතන’ (SUA251) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1971 සම්මා වාචා, කම්මන්ත සහ ආජීව තමා තුල නොමැති බව අවබෝධ කර ගැනීමට (SUA250) නැරබිම සදහා
MDM1947 අනන්තවූ කෙලෙස් කන්ද දියකිරීමට අනුපූර්ව ශීල, ක්‍රියා සහ ප්‍රතිපදාවක් අවශ්‍ය ඇයි (SUA249) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1946 ‘මම දැන් මෙතන’ සෝමණස්සයක්, දෝමණස්සයක් නොමැති මේ මොහොත (SUA248) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1945 සති, සම්පජන්‍යෙන් යුක්තව වර්ථමාණ මොහොතට එලඹ සිටීම විදර්ශනාවයි (SUA247) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1943 යෝනිසෝ මනසිකාරයේ පලමු අදියරට අනුගතවීම තුල ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාවට (SUA246) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1942 කාය සංස්කාර තුල වචී සංස්කාර සකස්වන ආකාරය මේ මොහොතේදීම අත්දැකීමට (SUA245) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1941 ගංගාව එක් අතුගංගාවකින් නොසැදෙන්නාක් මෙන් සෝවාන් මාර්ගයද එකකින් නොවැඩේ (SUA244) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1931 ප්‍රකටවූ අරමුනේ ව්‍යංජන අනුව්‍යංජන පරීක්ෂාවෙන් නීවරණ වැඩිවන බව නොතේරුණිද (SUA243) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1925 රූපයට අම්මා, ආච්චී, දුව, නැන්දම්මා,අක්කා, ලේලි, ගුරුතුමිය, නංගී, නම් යෙදීම කෙලේසයයි (SUA242) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1924 අනන්තවත් සංසාරය තුල අවිද්‍යාවෙන් ඒකරාශි කරගත් උපධි (SUA241) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1922 යෝනිසෝ මනසිකාරයට සහ අත්‍යන්ත ලක්ෂණයට අනුගතවීම තුල ආර්‍ය මාර්ගයට (SUA240) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1919 කායානුපස්සනාවෙන් අකුසලය හඳුනා ගතහැකි මේ මොහොත (සමණමණ්ඩිකා සූ.) (SUA239) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1917 දකුණ යනු කකුලක් බව සෙවීමට ඇතිවුනාවු තෘෂ්ණාව නිසා උපාදානය හටගනී (SUA238) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1916 සෝවාන් මාර්ගය තුල කෙලෙස් සංසිඳීම හරහා සම්මා සංකල්පයට හෙවත් ප්‍රඥා ශික්ෂාවට (SUA237) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1914 ප්‍රකටවීම, හඳුනා ගැනීම සමථයයි. ඒ බව දැනගැනීම විදර්ශනාවයි (SUA236) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1913 කල්පනා කිරීමට ආරණ්‍යයක්, භාවනාවක්, පර්‍යංකයක්, සක්මනක් අවශ්‍යද (SUA235) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1912 සෝවාන් මාර්ගයට බැසගෙන, ලැගගෙන, එය මැනවයි කියන ආර්‍ය ශ්‍රාවකයාගේ යථාභූත ඤාණ දර්ශණය (SUA234) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1909 භක්තියෙන් හෝ දේව ඇදහිල්ලෙන් තොරව ධර්මය තමා තුලින් ඒහි පක්ෂිකව අත්දැකීමට (SUA233) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1908 සම්බුද්ධ ශාසනයේ ප්‍රථම විසි අවුරුද්ද තුල සෝවාන්-අනාගාමි ඵළ දේශනා නොවූ හේතු (SUA232) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1907 බෝධිසත්වයන් ගිහිගෙදරින් නික්මුණේ චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධ කරගෙනද? (SUA231) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1906 වංචනික ධර්ම සහ විදර්ශනා උපක්ලේෂ හඳුනාගැනීමට ගුරු උපදෙස් අවශ්‍යද (SUA230) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1895 කායානුපස්සනාවේ සිව් පියවර තුලින් පංච උපාදානස්කන්ධය පිරිසිඳ දැකීමෙන් නිවනට (SUA229) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1894 සතර සතිපට්ඨානයට බැසගෙන සෝවාන් මගට යොමුවූ යෝගියා තුල වැඩෙන ගුනාංග (SUA228) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1893 වචී සංස්කාරය අරමුණක් ලෙස අර්ථ නොදැක්වීම නාම-රූප නිරෝධයයි (SUA227) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1892 පංච උපාදානස්කන්ධයේ ආස්වාදය අත්විඳීම තුල යථාභූත ඤාණ දර්ශණය පහලවීම (SUA226) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1886 වචී කාය සංස්කාර අවබෝධ කරගැනීමට කායානුපස්සනාවේ සිව් පියවර (SUA225) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1885 මමයාගේ නිවටකම හෙවත් පඹයෙක් බව අවබෝධ කරගැනීමට තවත් උපමා අවශ්‍යද (SUA224) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1884 කාය සංස්කාර සංසිඳීම තුල දුඛ්ක සමුදය සත්‍යය අවබෝධයට (SUA223) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1883 කායානුපස්සනාව තුල ආශ්‍රවයන් අත්හැරීම හරහා ශීල, සමාධි, ප්‍රඥා ශික්ෂා වැඩෙන ආකාරය (SUA222) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1882 භාවනා අත්දැකීම තුල ‘හාල් බත් වනවා’ යන මිත්‍යා දෘෂ්ඨිය සුනුවිසුනු විය (SUA221) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1881 භාවනාවේදී ලැජ්ජාව අත්විඳීම තුල සංසාර බිය අවබෝධවී සෝවාන් ඵළයට (මහා අස්සපුර සූ. ) (SUA220) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1880 ගෝචර විඤ්ඤාණයේ උද්‍ය ව්‍යය අවබෝධ කරවන කාය වචී සංස්කාර අත්දැකීමට (SUA219) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1877 කාය සංස්කාරය වචී සංස්කාර බවට පත්වන ආකාරය මේ මොහොතේදීම අත්දැකීමට (SUA218) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1876 එක අරමුණකට කොටුවීම One Pointed Mind සමාධිය (SUA217) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1874 කායානුපස්සනාව හරහා යටි අරමුණු, යටි කූට්ටු ක්‍රියාවන්ගෙන් බැහැරව අල්පේච්ච වීම (SUA216) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1873 අවිද්‍යාවට ප්‍රත්‍යවන අයෝනිසෝ මනසිකාරය තුල ප්‍රකටවන ගෝචර විඤ්ඤාණය (SUA215) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1872 සතර සතිපට්ඨානය තුල වැඩෙන සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මතා (SUA214) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1851 භාවනාව තුල විචිකිච්චාව ප්‍රහානයවී ලෝකය දෙදරීමෙන් ආර්‍ය න්‍යාය අවබෝධවේ (SUA213) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1850 අද දිනයේ ප්‍රමුක පැනවිල්ල හෙවත් අධිවචන සම්පස්සය කාය, වචී සංස්කාර සකස් කරන ආකාරය (SUA212) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1848 බෝධිමූලයේදී අරමුණු ප්‍රකටවීම සහ මෙනෙහිවීම දැනනොගැනීම තුල බුද්ධත්වයට පත්වීම (SUA211) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1846 සෝවාන් මගේ සංධිස්ථාන 4 හරහා සතර සතිපට්ඨාණ වාහනයෙන් සසරින් එතෙරට (SUA210) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1845 බුදු පියාණන් වහන්සේ ආදර්ශයෙන් සනාථකල පරාර්ථකාමීත්වය (SUA209) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1844 සක්මනේදී ප්‍රකට වූයේ වම දකුණ පමනක් නොවන බවටවූ අත්දැකීම මට සහතිකයි (SUA201) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1843 මනසිකාරයක් සිදුවූ බව දැනගැනීම තුල අයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් බැහැරවේ (SUA208) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1842 මිච්චා දිට්ඨිය සහ සම්මා දිට්ඨිය භාවනාවේදී වෙන්කොට ප්‍රකට කරවන අධි වචනය (SUA207) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1840 පංච උපාදානස්කන්ධය පිරිසිඳ දැකීමෙන් ගෝචර විඤ්ඤාණය හඳුනා ගැනීමට (SUA206) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1839 යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් පංච භිය ප්‍රහාණය කර ගිහි ගෙදරදිම නිවනට (SUA205) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1838 ආර්‍ය මාර්ගය තුල ප්‍රඥාවිමුක්ති, චේතෝවිමුක්ති, උභතෝභාගවිමුක්ති රහතුන් වහන්සේලා (SUA204) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1837 ඇතුලත කතාව හෙවත් වචී සංස්කාර අවබෝධවීමට මේ මොහොත විදර්ශනාවට ලක් කරමු (SUA203) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1834 වචී, කාය, චිත්ත සංස්කාර (SUA202) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1818 කායානුපස්සනාවේ මූලිකම අරමුණ ලෙස සංසාර බිය අත්දුටු මේ මොහොත (SUA200) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1817 තමා තමාගේ කළ්‍යාණ මිත්‍රයා වීමතුල මුලු ලෝකයාටම කළ්‍යාණ මිත්‍රවූ ආර්‍ය උත්තමයා (SUA199) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1816 වචී සංස්කාර තුල ලෝකය මැවෙන ආකාරය අත්දැකීමෙන් අනිත්‍ය අවබෝධවීම (SUA198) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1814 සෝවාන් මාර්ගය තුල මම මගේ කළ්‍යාණ මිත්‍රයා වීම නිසා පස් පව් මගෙන් ඉවත්වීමේ රහස (SUA197) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1813 සක්මන නැමැති රූපය අත්දැකීමෙන් වම දකුණ සංසිඳුනේ කෙසේද (SUA196) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1811 සංඥාවට ඇති තෘෂ්ණාව ප්‍රහාණය කිරීම සඳහා යෝනිසෝ මනසිකාරයට තෘෂ්ණාව යෙදීම (SUA195) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1810 බුදු පියාණන් වහන්සේ දෛනිකව මෙන්ම වරින්වර වනගතවී භාවනා කලේ ඇයි (SUA194) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1807 බණ සරල වෙලාද, සමථ විදර්ශනාව තුල ආර්‍ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැඩීමෙන් ධර්මය අවබෝධ වෙලාද (SUA193) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1806 කායානුපස්සනාව තුල අත්‍යන්ත ලක්ෂණය හරහා මේමොහොත අත්දැකීමෙන් සෝවාන් අංග වැඩීම (SUA192) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1805 නාම-රූප ප්‍රකටවීම සහ ප්‍රකටවූබව විදර්ශනාවෙන් අත්දැකීමෙන් ශූන්‍යතාවය අවබෝධ වේ (SUA191) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1804 අධි වචන සම්පස්සය හරහා වචී සංස්කාරයෙන් ‘මම දන්නෙ නෑ බිස්කට්’ වෙළඳ පොලේ (SUA190) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1802 ධම්මඨිථි ඤාණය හෙවත් මේ මොහොතේ ඤාණය මා තුල වර්ධනය වෙලාද (SUA189) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1797 කුලුමීමා මෙල්ල කිරීමට යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් භාවනාව අරමුණුවලට කොටුකිරීම (SUA188) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1795 සමාධිය හෙවත් ඒකාග්‍රවූ අරමුන තුල ‘යථා භූත ඤාණ දර්ශණය’ (සමාධි භාවනා සූත්‍රය) (SUA187) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1787 මරණ මංචකය තුල රූප සංඥාවක් නම් සතර අපායෙන් නිදහස් වේද (SUA186) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1786 යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් අත්‍යන්ත ලක්ෂනයට අනුගතවී වචී සංස්කාර සංසිඳවීමට (SUA185) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1785 කායානුපස්සනාවේ සිව් පියවර සත් ආකාරයට අත්දැකීමෙන් අනිත්‍ය අවබෝධයට (SUA184) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1784 ආර්‍ය මාර්ගය තුල නිරන්තරයෙන් රැඳී නොසිටින්නා, සෝවාන් වෙලාද (SUA183) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1781 මම, මගේ, මගේ ආත්මය නැමැති අධි වචන සම්පස්සය පැනැවෙන ආකාරය (මහ නිධාන සූ. ) (SUA182) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1780 රූපය, රූපයේ ආස්වාදය සහ ආදීනවය අත්දැකීමට (සත්තට්ඨාණ සූත්‍රය ) (SUA181) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1778 කල්පනා කිරීමෙන් හෝ සිතුවිලි මැවීමෙන් නිවන අත්දැකිය නොහැක්කේ ඇයි (SUA180) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1775 අරමුණුවල දිග, කෙටි අත්විඳ සංසිඳීම තෙක් කායානුපස්සනාවේ සිව් පියවර (SUA179) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1774 ඒක හෙවත් අරහත් චිත්තක්ෂණය තුල නීවරණ 5 අත්දැකීමෙන් නිවනට (SUA178) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1769 සත් ආකාර පරීක්ෂාව තුල වචී සංස්කාර අත්දැක අනිත්‍ය අවබෝධයට (SUA177) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1768 සෝවාන් මාර්ගය තුල සිටිනතාක්, සතර අපාගතවීමක් නැති බව අවබෝධ කරගැනීමට (SUA176) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1766 ධර්මශ්‍රවණයෙන් නිවන දැකීමට උපදෙස් ලැබුනුමුත් මෙතෙක් මට එය නොලැබින (SUA175) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1749 දිට්ඨිවලින් මිදී කාය සංස්කාර හෙවත් අරමුණ විදර්ශනාවෙන් අත්දැකීමට (දිට්ඨි සංයුක්තය) (SUA174) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1748 නිවාඩු නිකේතනවල සෙවූ හුදකලාව වෙනුවට සතිපට්ඨාණය තුල අත්විඳින නිවන (SUA173) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1747 වචී සංස්කාර සංසිඳීම තුල පංච බියෙන් නිදහස්වී සෝවාන් ඵළයට (SUA172) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1746 අනිත්‍යය අත්දුටු මේ මොහොත – සාන්දිට්ඨිකයි, අකාලිකයි, ඒහි පක්ෂිකයි (SUA171) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1744 තථාගත විහරනය, බ්‍රහ්ම විහරනය, සේක විහරනය සහ පෘතග්ජනයාගේ භාවනාව (SUA170) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1743 සංස්කාර පච්චයා විඤ්ඤාණ – බණ සරලද, බල සරණද, සණ බරලද (SUA169) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1742 විදර්ශනා භාවනාවෙන්, යෝනිසෝ මනසිකාරය හරහා සති සම්පජන්‍යය තුලින් නිවනට (SUA168) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1741 අධි වචන සම්පස්සය, පැනවිල්ල put පුට් but බුට් pat පට් bat බට් (SUA167) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1739 අනුන් වෙනුවෙන් ජීවිතයම කැපකල කල මම, මා වෙනුවෙන් කල යුත්තේ කුමක්ද (SUA166) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1738 ලෝකය හෙවත් මේ මොහොත යනු වෙනස්වීමක් පමණක් බව අවබෝධ කර දුන් උදයබ්බ ඤාණය (SUA165) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1737 අනිච්චාවත සංස්කාරා ‘ නිවන් සැප ලැබේවා’ (SUA164) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1734 ගෙදර වැඩ (යෝනිසෝ මනසිකාරය 1 වන පියවර ) Home Work (SUA163) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1733 මේ මෝහෝතේම හටගෙන නිරෝධවන මම, මගේ, මගේ ආත්මය හෙවත් පංච උපාදානස්කන්ධය (SUA162) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1732 ‘ බණ මෙනෙහි කලයුත්තේ ඇයි ‘ යෝනිසෝ මනසිකාරය තුල නිවන අත්දැකීමට (SUA161) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1713 නිවැරදි සතර සතිපට්ඨාණය තුල මරණ මංචකයේදීත් ආශ්වාසය ප්‍රකට විය හැකිද (SUA160) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1712 සෝවාන් මාර්ගයට අවතීර්ණවූ කුසල තෘෂ්ණාව තුල නිවන අත්දැකීමට (SUA159) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1711 විදර්ශනා ඤාණ පහලවීම හරහා සළායතන පිලිබඳ නිත්‍ය සංඥාව සුනුවිසුනු වීම (SUA158) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1707 සංඥාවේ හෙවත් වචනයේ මුල, මැද, අග අත්දැකීම තුල අවබෝධවූ අනිත්‍ය (SUA157) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1706 සමථ විදර්ශනාවේ ඵළය දෛනික ජීවිතයට අනුගතවීම තුල නෛෂ්කර්මයට (SUA156) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1705 ශූණ්‍යත්වය තුල වචී සංස්කාර ගොඩනැගෙන ආකාරය තමා තුලින් අත්දැකීමට (SUA155) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1704 මම සෝවාන් වෙලා. නෑ නෑ මම සෝවාන් වෙලා නෑ නෑ නෑ (SUA154) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1702 යං කිංචි සමුදය ධම්මං සබ්භංතං නිරෝධ ධම්මන්තී (SUA153) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1701 නිවන අත්නොදුටු, නීවරන හඳුනා නොගත්, භාවනා අත්දැකීම් සහිත පූසාගේ සම්මා සතිය (SUA152) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1682 භාවනා කල යුත්තේ ඇයි!!! නිවන අත්දැක ගෝර කතරින් එතෙර වීමට (SUA148) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1681 නිවන අරමුණුකරගත් මම විදර්ශනා භාවනාව ආරම්බ කලයුත්තේ කෙසේද (SUA151) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1680 භාවනාවේදී වම, දකුණ ආරක්ෂා කිරීම තුලින් වචී, කාය, චිත්ත සංස්කාර සංසිඳේවිද (SUA150) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1679 නිවන විවේකය විශ්‍රාමය හිස්තැන නිස්සරණය නිවන (SUA149) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1678 සමථ විදර්ශනාව තීවෘවීම තුල සති සම්පජන්න්‍යෙන් නිවන් අවබෝධයට (SUA147) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1676 අතහැරීම හුරුකිරීමට විදර්ශනා භාවනාව ආරම්බ කරමි (SUA146) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1675 දැනගැනීමක් නම් එය නීවරනයක් එනම් නිවන ආවරනය කිරීමක් එසේනම් එය දුකක් (SUA145) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1674 සංඥාවට දුන් වටිනාකම (නිත්‍ය සංඥාව ) අත්හැරීම සම්මා දිට්ඨියයි (කච්චානගොත්ත සූ. ) (SUA144) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1673 නාම-රූප නිරෝධවීමේ ඵළය වන විදර්ශනා සමාධිය තුල ණය විපස්සනාව (SUA143) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1672 ආශ්වාසය නොසංසිඳුනි නම්, කෝටිපතියටත් මරණ මංචකයේදී අම්මේ වතුර, අම්මේම්මේම්මේමේ (SUA142) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1671 තමා සෝවාන් මාර්ගය තුල සිටින බව දැනගන්නේ කෙසේද (SUA140) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1670 මම දැන් මෙතනට අනුගතවීම තුල වචී සංස්කාර අවබෝධ වන ආකාරය (SUA141) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1667 ඒක චිත්තක්ෂනය තුල උදය ව්‍යය අත්දැක විචිකිච්චාව ප්‍රහාණයෙන් සෝවාන් ඵළයට (SUA139) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1666 ධර්මයේ ඕපණයික ගුණය අවබෝධ කරගැනීම සඳහා 11 ආකාර කායානුපස්සනාව (SUA138) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1664 සීලබ්බත පරාමාස – භවයෙන් නිදහස්වීම සඳහා නිත්‍ය සංඥාවෙන් යමක් කිරීම (SUA136) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1663 වචී සංස්කාර අවබෝධ කරගෙන ඕකප්පන ශ්‍රද්ධාව ගොඩනගමු (SUA137) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1648 කායානුපස්සනාවේ පියවර 4 ට අනුගතවීම තුල විතක්ක විචාර අවබෝධ වීමෙන් නිවනට (SUA135) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1647 මෙනෙහි වූයේ ‘වචනයක්’ හෙවත් ‘සංඥාවක්’ බව සැකයකින් තොරව අවබෝධ විය (SUA134) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1643 දානයත් අධිවචනයක්, සංඥාවක්, චේතනාවක්, සිතුවිල්ලක්, ප්‍රකටවීමක් බව නොදන්නේද (SUA133) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1642 අව්‍යකත ප්‍රශ්න හෙවත් මම, මගේ, මගේ ආත්මය තිබේද නොතිබේද යනාදි දිට්ඨි (SUA132) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1641 සංඥා නිරෝධවීම තුල ආර්‍ය ශ්‍රාවකයා පංච භියෙන් නිදහස්වී සතර අපායෙන් ගැලවීම (SUA131) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1640 ධම්මඨිථි ඤාණය හෙවත් මේ මොහොතේ ඤාණය නැමැති නිධානය පහල විය (SUA130) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1637 ‘මම දැන් මෙතන’ බුදු පියාණන්වහන්සේට ප්‍රඥා ඇස පහලවු මොහොත මම අත්දුටුවෙමි (SUA129) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1635 දීපංකර බුදුපියාණන් ඉදිරියේ එදා සුමේද මඩකෑවේ ධම්මඨිථි ඤාණය නොතිබු නිසා නොවේද (SUA127) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1634 සංඥාව සංස්කරනය කරන ආකාරය ආර්‍යය පර්යේෂණය තුලින් භෞතිකව අත්දැකීමට (SUA126) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1633 සෝවාන් උත්තමයාගේ නිවන සහ රහතුන් වහන්සේගේ නිවන (SUA125) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1631 ‘මම බුදු වෙලා’ ධම්මඨිථි සහ අන්ව්‍ය ඤාණ තුලින් බුද්ධත්වය අවබෝධවූ මොහොත (SUA124) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1630 අනිත්‍ය අවබෝධ කරවන අධිවචන, නිරුක්ති, ප්‍රඥාප්ති පත වන ප්‍රකටවුනි, මෙනෙහිවුනි (SUA123) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1610 කායානුපස්සනාවේ පියවර 4 අත්දැකීම තුල අවබෝධ වන ‘අවිද්‍යා පච්චයා සංස්කාර’ (SUA122) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1606 කායානුපස්සනාවෙන් අත්දුටු චිත්තක්ෂණය තුලම නිරෝධවුනාවූ මමයා (තණ්හා, මාන, දිට්ඨි ) (SUA121) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1605 සමථ විදර්ශනාවෙන් සංයෝජන දුරුවූ මේ මෝහෝත ‘නිවන’ (SUA120) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1599 කල්ප ලක්ෂයක් පාරමී පිරූ අනාථ පිණ්ඩික ප්‍රථම ධර්ම ශ්‍රවනයෙන් සෝවාන් වූවේද (SUA119) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1598 විශ්ව ධර්මතාවයේ ආශ්චර්‍යය මේ මොහොතේ අත්දුටු ‘නිවන’ (SUA118) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1597 භාවනාව ආරම්බ කරන්නේ කෙසේද (SUA117) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1595 ආශ්‍රවක්ෂ්‍යයවන ආකාරය අවබෝධ කරවන අන්ව්‍ය ඤාණ (ඤාණවත්තු සූත්‍රය ) (SUA116) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1580 කායානුපස්සනාවේ පියවර 4 තුලින් නාම-රූප නිරෝධය හරහා නිවනට (SUA115) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1579 සෝවාන් උත්තමයාගේ සක්කාය දිට්ඨිය හෙවත් පංච උපාදානස්කන්ධය මුලුමනින්ම දුරු වෙලාද (SUA114) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1578 නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂ ලෙස අත්විඳීමට, අත්දැකීමට, අවබෝධ කරගැනීමට (SUA113) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1577 සුලඟේ හමා ආ දෙයක් හෝ පාත්‍රයට වැටුනොත් එය අකැප පිණ්ඩපාතයකි. (විනය පිටකය ) (SUA112) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1576 මේ මොහොතට එලඹුනු බව දැනගැනීම = සතිය, නොදැනගැනීම = නිවන (SUA111) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1569 විපස්සනාවෙන් ධම්මඨිථි ඤාණත්, ණය විපස්සනාවෙන් අන්ව්‍ය ඤාණත් තුලින් නිවන අත්දැකීමට (SUA110) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1567 යෝගාවචරයාට ‘ඇත’ හෝ ‘වෙන්නෙමි’ යන සංඥාවක් අත්දැකිය හැකිද (නිරුක්තිපථ සූත්‍රය ) (SUA109) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1563 අනිත්‍ය ධර්මතාවය අවබෝධ කරවන දැනීම සහ විඳීම කායානුපස්සනාවෙන් අත්දකිමු (SUA108) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1562 කබලින්කා ආහාරයෙන් යැපෙන රූපයට විඳීම ලබාදෙන ස්පර්ශය (SUA107) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1561 සංයෝජන සහිත මේ මොහොත ‘සතිය’ සංයෝජන රහිත මේ මොහොත ‘නිවන’ (SUA106) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1541 ආස්වාසය මත සිතුවිලි මැවිමෙන් කායානුපස්සනාවේ දේශිත පියවර 4 අත්දැකිය හැකිද (SUA105) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1539 සංඥා නිරෝධකර ප්‍රඥාවට ඉඩ සලසන යෝනිසෝ මනසිකාරය (SUA104) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1537 සංඥාව හෙවත් නාම-රූප සංසිඳීම තුල තෘෂ්ණාව හටගන්නා ආකාරය අවබෝධවීම (SUA103) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1536 සෝවාන් ඵළය ශාක්ෂාත් කරවාදෙන දස්සනයෙන් පහතබ්බා (සබ්භාසව සූත්‍රය ) (SUA102) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1535 වංචනික ධර්මවලින් ගැලවී නිවන අත්දැක තුන් සංයෝජන ප්‍රහාණයෙන් සොවාන් ඵළයට (SUA101) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1534 අනවබෝධයෙන් කරන භාවනාවත් අකුසලයක්ම බව අවබෝධ කරදුන් කායානුපස්සනාව (SUA100) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1531 ඒක චිත්තක්ෂණයට අනුගතවීම තුල යෝගාවචරයාගේ ඇතිවන විශ්මිත වෙනස්වීම (SUA99) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1530 යෝගාවචරයා දෙවිවරුන්ගේ උත්තමාචාරයට ලක්වනවිට මුදල් පූජාවෙන්, අපාගතවීමට වෙරදරන ගිහියා (SUA98) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1511 ජනාධිපති, අගමැති, ඇතුලු ලොක්කන්ටත් සොක්කන්ටත් තමන් වෙනුවෙන් දිනකට විනාඩි 5 ක් (SUA97) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1508 සිරිසේන සිරි සිරි බවට පැනවීමක් කල ‘සළායතන පච්චයා ඵස්ස’ – මහා නිධාන සූත්‍රය (SUA96) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1507 සක්කාය දිට්ඨිය මුලුමනින්ම දුරුවුනිනම් සෝවාන් උත්තමයාගේ සංයෝජන 7 ක් තිබිය හැකිද (SUA95) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1506 ත්‍රිවිධරත්නයට පසඟ පිහිටුවා වන්දනා කිරීමට දන්නා එකදු නායකයෙකු බෞද්ධයින් අතර සිටීද (SUA94) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1503 විදර්ශනාව වන මෙනෙහි කිරීම හෙවත් විතක්කයට හුරුකරවන යෝනිසෝ මනසිකාරය (SUA93) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1501 මගෙ අම්මෝ, මගෙ අම්මෝ. මෙම පැනවිල්ල හෙවත් වචනය තුවාලයටද, රූපසුන්දරියටද (SUA92) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1498 රූකඩයක් ලෙස රඟපාන මමයාගේ කෝලම හෙවත් මනෝ පුබ්භංඟ මා ධම්මා (SUA91) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1497 යෝනිසෝ මනසිකාරයේ ප්‍රමුකතම ඵළය ලෙස භාවනාවට පෙරදීම සමාධියට (SUA90) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1496 වචන නැති නිසා පුංචි ලදරුවාට කෙලෙස් නෑ නේද නූතන නිගණ්ඨනාතපුත්‍රගේ බණ (SUA89) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1477 තෘෂ්ණාවෙන් තෘෂ්ණාව ප්‍රහාණය කර නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් අරහත් ඵලයට (SUA88) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1476 නාසාග්‍රයේ සුලං ස්පර්ශවීම මැරෙනතුරු සිදුවේනම් ආශ්වාසය සංසිඳෙනුයේ මියයාමෙන් පසුවද (SUA88) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1474 සක්මණට අදාල අරමුණු පමණක් යෝනිසෝ මනසිකාරය කලයුත්තේ ඇයි (SUA87) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1473 යෝනිසෝ මනසිකාරය අත්‍යන්ත ලක්ෂණය සමථ විදර්ශනාව යථාභූත ඤාණය සෝවාන් ඵළය (SUA86) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1472 නිවන අත්විඳිමින් අරහත් ඵළය තෙක් දෛනිකව අදියර 5 කදී යෝනිසෝ මනසිකාරය (SUA85) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1471 ‘මම දන්නේ නෑ’ බිස්කට් වල ආස්වාදය මෙතෙක් අත්නොදුටු පිංවතුන්ගේ කුසලය උරගා බැලීමට (SUA84) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1464 නොමැරෙන මිනිසුන් මරණ මංචකයේදිත් අකුසල් කරන ආකාරය (SUA83) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1461 ධම්මඨිථි ඤාණය හෙවත් මේ මොහොතේ ඤාණය තුලින් ධම්මානුසාරී වීමට (SUA82) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1455 මම දැන් මෙතන හෙවත් අනිමිත්ත චේතෝ සමාධිය හෙවත් සමථ විදර්ශනාව (SUA81) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1449 යථා භූත ඤාණ දර්ශනය ඉස්මතු කරදුන් යෝනිසෝමනසිකාරය (SUA80) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1445 සක්මණ තුල සමථ විදර්ශනාවෙන් චතුර්‍යාය සත්‍යය අවබෝධවී සෝවාන් ඵළයට (SUA79) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1441 ප්‍රමාණාත්මක සහ ගුණාත්මක යෝනිසෝ මනසිකාරය මම දැන් මෙතන (SUA78) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1427 ධර්මයේ අන්තර්ගතය ඉස්මතුකර ශෘතමය ඤාණ මතුකරන යෝනිසෝමනසිකාරය (SUA77) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1426 කායානුපස්සනාවට බැසගැනීමෙන් සද්ධානුශාරී, ධම්මානුශාරී වී සෝවාන් ඵළයට (SUA76) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1425 රෝගයන්ට තිබුනාවූ බිය, සතුන් මැරීමට තිබුනාවූ ආශාවන් අතහැරුනේ දේව ඇදහිල්ලෙන්ද (SUA75) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1423 අනුශය කෙලෙස්, පරිවුට්ඨාණය, වීථික්‍රමණය හෙවත් ඇතුලත කථාව අවබෝධ වන කාය භාවනාව (SUA74) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1420 සංසාරයේ සියලු මව්වරුන්ගෙන් බිවු කිරිවල ණය ගෙවා නිදහස්වීමට සෝවාන් (SUA74) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1419 මරණය වෙනුවට අමරණීය මරණය (SUA73) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1418 මිනිසාගේ කය පවත්වාගන්නේ කට හරහා කන කබලින්කා ආහාරයෙන් පමනක්ද (SUA72) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1416 කරවිල සමග පාන් කෑමට රුචිය ගොඩනගාදී ඉවසීම හුරු කරවන කායානුපස්සනාව (SUA71) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1415 නිවන අත්විඳීම හරහා චතුර්‍යාය සත්‍යය අවබෝධ වන ආකාරය (SUA70) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1414 කූඹි ප්‍රඥාවෙන් ආරම්බවී අරහත් ප්‍රඥාව දක්වා මාව ගෙනයන සමථ විදර්ශනාව (SUA69) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1412 සක්කාය දිට්ඨිය ඇතුලු තුන් සංයෝජන ප්‍රහාණයවී චතුර්‍යාය සත්‍යය අවබෝධයට (SUA68) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1411 ඊයේ කෝච්චියේදී ටෙලිනාට්‍ය බැලූ මට අද කෝච්චියේදීම බණ ඇසීම කුමන ආශ්චර්‍යයක්ද (SUA67) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1410 යෝනිසොමනසිකාරය – තමා තුලින් තමාව විමංශාවෙන් පරීක්ෂා කෙරෙන ආර්‍යය පර්යේෂණය (SUA66) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1409 යෝනිසෝමනසිකාරය – ශ්‍රවණයවූ ධර්මය මෙනෙහි කලයුත්තේ ඇයි, මෙනෙහි කරන්නේ කෙසේද (SUA65) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1407 භාවනාවෙන් තොරව රාත්‍රී නින්ද මා කරා ලඟා නොකරවන සමථ විදර්ශනාව (SUA64) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1406 මගේ නිවසටම මාව සොයාගෙන පැමිනි සද්ධර්මය මා තුලින් අත්දැකීමෙන් නිවන් මගට (SUA63) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1393 අරමුණු සංසිඳුන බව අවබෝධ කරවන නේව සංඥා න සංඥා ධ්‍යානය (SUA62) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1386 ශික්ෂා 227 ම ආරක්ෂා කරගතයුතු බැවින් දුරකථන හෝ ස්කයිප් හරහා පෞද්ගලික කමටහන් නොලැබේ (SUA60) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1382 අවිද්‍යාව සහ අධිමානය – පාපිස්සෙන් දමා ගැසුවේ ඕකප්පන ශ්‍රද්ධාව උතුරා ගිය නිසාද (SUA59) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1380 තමා තුලින් තමා අත්දැක පස්පවින් වැලකී සෝවාන් වීමට දිනකට විනාඩි 5 ක් වෙන්කරමි (SUA58) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1374 දෙමව්පිය දූ දරු සියල්ලන්ගේ යුතුකම් ඉටුකර අවසාන වනතෙක් මම නොමැරී සිටීද (SUA57) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1372 මදුරුවන් මැරීමෙන් හේතුඵල දහම පාලනය කල හැකිනම් මේවනවිට මාලු සිටිය හැකිද (SUA56) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1354 මතකයට හසු නොවන ප්‍රඥාවෙන් අවබෝධ කරගතයුතු නාම-රූප සංසිඳීම (SUA55) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1346 පිරිකර ලෙස මුදල් අවශ්‍ය බවට ලැබුනු ඉල්ලීම නිසා මුදල් පූජා කිරීම අකැපද (SUA54) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1330 පංච ශීලය ආරක්ෂා නොවුනු (අමනුශ්‍යය, තිරිසන් ගතිවලින් යුත්) පෘතග්ජනයාගේ මරණ මංචකය (SUA51) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1324 අකැප පිරිකර පූජාව හරහා අවීචි මහා නරකාදිය පතන ගිහි පිංවතුන්ගේ අවිද්‍යාව (SUA53) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1321 ලෝකය යනු පැනවිල්ලක්, අධිවචනයක් බව තමා තුලින් අත්දැකීම හරහා සෝවාන් ඵලයට (SUA52) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1320 පංච ශීලයට අනුගත වීමෙන් සීලබ්බත පරාමාස ඇතුළු සියල්ල අතහැරෙනු ඇත (SUA51) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1318 දස්සණයෙන් පහතබ්භා – තමා තුලින් තමාව අත්දැකීමෙන් සෝවාන් ඵලයට (SUA47) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1316 සංසාර බිය නොදුටු බැවින් නිවන් මග ඇහිරින. නැවත ප්‍රාණඝාතය සහිතව කාම ලෝකයට (SUA45) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1315 සුළු ප්‍රඥාවකින් පවා අවබෝධ වන හමුදා භටයාගේ ඇවිදීම සහ සක්මන අතර වෙනස (SUA50) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1300 සම්මා සමාධිය හෙවත් විදර්ශනා සමාධිය තුල පහලවන යථා-භූත ඤාණදර්ශණය හරහා නිවනට (SUA49) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1298 විතක්ක-විචාර හෙවත් විපස්සණාව-ණය විපස්සණාවට අනුගතවීම තුල යථා-භූත ඤාණ දර්ශණය (SUA46) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1297 කළ්‍යාණ මිත්‍රයා හෙවත් සත්පුරුෂයා තමා බව අවබෝධ කරවාදෙන භාවනා අත්දැකීම (SUA48) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1290 විදර්ශනා සමාධිය තුලින් ධම්මඨිති ඤාණ සහ අන්ව්‍ය ඤාණ හෙවත් චින්තාමය ඤාණ (SUA41) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1289 හේතුඵල සකස්වීම තුල වචනය සංසිඳීම හරහා විතක්ක විචාර ප්‍රකටවේ. (රහෝගත සූත්‍රය ) (SUA44) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1287 මරණ මංචකය පිලිබදව තමාට පාලනයක් නොමැති බවට තමාගෙන් තමාටම ලැබෙන්නාවූ සහතිකය (SUA43) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1286 ප්‍රකටවූ අරමුණ සංඥාවක් බව අවබෝධ නොවීම නිසා සතර අපාගතවූ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ (SUA036) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1270 අධිවචන සම්පස්සය හෙවත් ඇතුලත කතාව හෙවත් නීවරණ අවබෝධ කරගැනීමට කායානුපස්සනාව (SUA39) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1269 බුදු පියාණන් වහන්සේ විදර්ශනාව තුල ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් අත්දුටු නිවන(SUA38) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1268 මම දැන් මෙතන ප්‍රකටවීම තුල නාම-රූප නිරෝධය අවබෝධවීමෙන් අතහැරීමට හුරුවීම (SUA33) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1267 මේ මොහොත සම්මස්සණය කිරීමෙන් සංඥාව, නාම-රූප නැමැති මලගිය අතීතය අතහැරේ (SUA36) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1266 අවිද්‍යාවේ උත්කෘෂ්ඨ ඵලයක් වන දානය අනවබෝධය තුල දීමෙන් අකුසල නොවන්නේද (SUA37) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1264 අනන්ත සංඛ්‍යාවක් සංඥා අතහැරීම පිණිස මම දැන් මෙතන උපකාරි වන ආකාරය (SUA35) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1262 ප්‍රකටවුනාවූ වචනය නාම-රූපයයි. වචනයේ නිරෝධය නාම-රූප නිරෝධයයි. (මහ නිධාන සූත්‍රය ) (SUA34) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1260 බණ ඇසීමෙන් සෝවාන් වන්නේනම්, දේවදත්ත අපාගතවූයේ සෝවාන් වෙලාද (SUA32) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1259 ධම්ම කථික භික්ෂුව (SUA31) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1258 හේතුඵල දහම අවබෝධ කරගැනීමට නිවන වෙනුවෙන් නන්දිරාගය යොදමු (SUA29) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1256 නිවනට අරමුනු කල සක්මන හරහා යථාභූත ලෙස නාම-රූප නිරෝධය අත්දැකීමට (SUA30) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1239 නාම-රූප අත්දැකීම තුල දුක්ඛ, දුක්ඛ සමුදය සත්‍යයන් අවබෝධවේ (SUA28) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1237 සෝවාන්වූවකු ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස පමණක් විදර්ශනාවේදී මූලකර්මස්ථානය කරගනීද (SUA27) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1235 කෝටිපතියාගේ සහ යාචකයාගේ මරණ මංචකය වෙනස් වන ආකාරය (SUA26) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1234 සියලු මව්වරුන් දරු ප්‍රසුතයේදී දුක්ඛ සත්‍යය අවබෝධ කරගත් රහතුන් වහන්සේලාද (SUA25) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1233 විදර්ශනා ඤාණයෙන් අත්දැකියහැකි පෘතග්ජනයාගේ මරණ මංචකයේ ස්වරූපය (SUA24) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1230 භික්ෂුව ආර්‍යය මාර්ගයට බැසගත් ආකාරය එදා (14.07.31) විදර්ශනාවෙන් අත්දුටු ස්වභාවය (SUA24) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1229 නිවන අත්දැකීම සඳහා අරහත්ඵළයට නන්දිරාගය (තෘෂ්ණාව ) යෙදීම අත්‍යාවශ්‍යය (SUA23) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1227 සංඥා නිරෝධ කිරීමට යෝනිසෝමනසිකාරය හරහා ශෘතමය ඤාණ උපදවා ගනිමු (SUA18) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1204 පැවිද්දට හයමසක් සපිරුණු බික්ෂුවගෙන් 2014 වෙසක් පෝහෝදා නිරෝධවූ ධර්මතා (SUA21) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1185 දොස්තරටත්, කොන්දොස්තරටත් නියත ලෙසම එකසේ සලකන ජරා, ව්‍යාධි, මරණ අබියෝගය (SUA20) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1182 ජරා මරණ ඤාණය මේ මොහොතේදී මට පහල නොවීම බුදු සමිදුන්ගේ අකුසලයක්ද (SUA19) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1181 නීවරණ (නාම-රූප ) හෙවත් අකුසල් සහ සතර සතිපට්ඨාණය (සතිය ) හෙවත් කුසල් (SUA17) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1179 පංච උපාදානස්කන්ධය, නාම-රූප, සංඥාව, මම, හෙවත් ලෝකය හටගැනීම තමා තුලින් අත්දැකීමට (SUA16) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1178 නාම-රූප නිරෝධය තමා තුලින් අත්දැක ත්‍රිලක්ෂණය හරහා චතුර්‍යාය සත්‍යය අවබෝධයට (SUA15) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1176 නිවන අත්දැකීමට දිනකට විනාඩි 15 ක් (SUA14) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1173 නාම රූප හටගැනීම, නිරෝධය සහ ශරීරයේ භෞතික ක්‍රියාකාරීත්වය සහ මම (SUA13) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1170 යෝගාවචරයා තුල නීවරණ ගොඩනගන නන්දි රාගය හඳුනාගැනීමට (SUA12) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1144 පර්‍යංක සහ සක්මන් භාවනාවෙන් සතර සතිපඨ්ටාණය හරහා නිවනට (SUA11) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1142 සක්මන් භාවනාවට පිවිසීම තුලින් මේ මොහොතේදීම නිවන අත්දැකීමට (SUA10) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1138 මරණ මංචකයේදීද ප්‍රකටවනුයේ ළදරුවාගේ සංඥාව වන හැඬීම නම්වූ අයෝනිසෝමනසිකාරයයි (SUA09) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1136 වැඩිහිටියන් විසින් ළදරුවාට අකුසල් පුරුදු පුහුණු කරවන ආකාරය (SUA08) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1135 යෝනිසෝමනසිකාරය – අම්මා මැරිලද, අම්මා ඉපදිලාද, මේ මොහොතේදීම ඉපදිල මැරිලද (SUA07) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1098 යෝනිසෝමනසිකාරය හරහා භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීමට (SUA06) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1082 යෝනිසෝමනසිකාරය – සීලබ්බත පරාමාස තුලින් මොහොතක් හෝ සතිමත්වීමට මට හැකිවුනිද (SUA05) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1078 යෝනිසෝමනසිකාරය – මේ මොහොතේ මට ඇහෙන්නේ අලුත් බණක් නේද (SUA04) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1054 භාවිතකාය හරහා බුද්ධත්වය ශාක්ෂාත්කරදුන් යෝනිසෝමනසිකාරය (මහ සච්චක සූත්‍රය ) (SUA03) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1053 චතු‍යාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධ කරගැනීමට (SUA02) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1051 මෑණියන්ගේ සත් දින පිරීමේ ධර්ම දේශනාව 2017-05-23 (SUA01) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා