මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM 04 ගිහි පිංවතුන්ට රට්ටපාල සිටු කුමාරයාගෙන් පාඩමක් – අනුශසනාව 06

නිවන මේ මොහොතේම අත්විඳිය යුත්තක්, අත්දැකිය හැක්කක්

buddha

MDM 03 හිසේ කෙස් සියල්ල එක් මොහොතකදී ගැලවුනි. හේතු ප්‍රත්‍යය ගොඩනැගීම තුල සෝවාන් විය.

යෝනිසෝ මනසිකාරය තුලින් විදර්ශනාවට

buddha

3001.08 ධාතු මනසිකාරය තුල චතුර්‍යාර්ය සත්‍යය අවබෝධකර ගැනීමට (ධර්ම දේශනා 02)

යෝනිසෝ මනසිකාරය තුලින් විදර්ශනාවට

buddha

3001.06 පංචස්කන්ධය / පංච උපාදානස්කන්ධය එකවර එකට අත්දැකිය හැකිද? සමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 05

නිවන මේ මොහොතේ ජීවමාන බව නොවැටහුනු ඔබ වෙනුවෙන්ම නිරෝධවුනාවූ ධර්මතාවයන්

buddha

3001.05 රූපස්කන්ධය/රූප උපාදානස්කන්ධය සහ වේදනාස්කන්ධය එකවර එකට අත්දැකිය හැකිද?

හේතුප්‍රත්‍යයේ ඵලයක්වු මේ ධර්ම දේශනාවත්, අනන්තවත්වූ සිතුවිලි මාලාවක් පමණකි.