මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM 1016 ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 09 – මම දැන් මෙතන 01 (NPA 09)

ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය හරහා කායානුපස්සනාවට

buddha

MDM 1015 මා තුලින් මම අත්දුටු බැවින් ධර්මය පිලිඹදව සැකයක් නැත (BAK 52)

ධර්මය තුල ජිවත්වන තැනැත්තා යනු මේ මොහොත තුල කාලය ගත කරන්නාය.

buddha

MDM 1014 ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 08 ශීල ශික්ෂාව 01 (NPA 08)

ධර්මයට කෙනිහිලි කරන්නාට ධර්මය විසින් සර්පයෙකු මෙන් දෂ්ඨ කරනු ඇත.

buddha

MDM 1008 සලායතන ගොඩනගන මායාකාරී කොටුඋනි (BAK51)

ධර්මයට ගරහන්නා ඒ තුලින්ම ගැරහීමට ලක්වේ

buddha

MDM 1013 මමයා සුනුවිසුණු කරවන අනිත්‍ය මේ මොහොතේදීම අත්දැකීමට (ASD 05)

හේතුප්‍රත්‍යයේ ඵලයක්වු මේ ධර්ම දේශනාවත්, අනන්තවත්වූ සිතුවිලි මාලාවක් පමණකි.