මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM1927 ශීල – කායානුපස්සනාව හරහා වේදනානුපස්සනවට බැසගෙනීම තුලින් චිත්ත සංස්කාර සංසිදවිම (SHA28)

ධර්මයට ගරහන්නා ඒ තුලින්ම ගැරහීමට ලක්වේ

buddha

MDM1926 ශීල – අසතියෙන් සතිය වෙන්කරගෙන සෝවාන් මගේ ඉදිරියටම යන යෝගී කටහඬ (SHP09)

ඉන්ද්‍රය ධර්මතා වඩා නිවන වෙතට

buddha

MDM1925 රූපයට අම්මා, ආච්චී, දුව, නැන්දම්මා,අක්කා, ලේලි, ගුරුතුමිය, නංගී, නම් යෙදීම කෙලේසයයි (SUA242)

විදර්ශනා සමාධිය තුල පංච ඉන්ද්‍රයන්ගේ කාර්යභාරය

buddha

MDM1924 අනන්තවත් සංසාරය තුල අවිද්‍යාවෙන් ඒකරාශි කරගත් උපධි (SUA241)

කායානුපස්සනාවෙන් අත්දුටු චිත්තක්ෂණය තුලම නිරෝධවුනාවූ මමයා

buddha

MDM1923 කායානුපස්සනාවට අනුගතවීමට නොහැකිවීම තුල ත්‍රිලක්ෂණ අවබෝධය මගහැරි යෝගියා (BAK223)

නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂවී චතුර්යාය සත්‍යය අවබෝධ කරවන සතරසතිපට්ටානයේ වේදනානුපස්සනාව