මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

nivana 401.3

401.3, ධර්ම දේශනා 4.1 – අවිද්‍යාව අවිද්‍යාව බව දැන ගැනීම විද්‍යාවයි

වර්තමාන මොහොත අතහැරුන බව අවබෝධවීම තුලින් නිවන් දොරටුව විවෘත වේ. මෙය ප්‍රායෝගිකව අත්විඳිය යුතුය.

nivana 301.13

301.13, ධර්ම දේශනා 3.4 – කායානුපස්සනාවට බැසගැනීමට වෙර දැරීම තුලින් සම්මා දිට්ඨිය දෙසට

විදර්ශනාවෙන් ආර්ය මාර්ගයට පිවිසීම තුලින් මේ මොහොතේදීම නිවන අත්විඳිය හැක.

nivana 59.15

59.15, චිත්ත විවේකය ශාක්ෂාත්කර ගැනීම තුලින් කාය විවේකයට

මේ භවයේදීම නිවන අරමුනු කරගෙන, ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාවට සහභාගිවූ යෝගාවචර පින්වතුන් වෙනුවෙන් නිරොධවුනාවූ මෙම ධර්මතාවයන්, එම අරමුන වෙනුවෙන්ම කැපවීමට අධිෂ්ඨාන කරන්නාවූ...

nivana 59.11

59.11, සත්පුරුෂයෙකු වීමට වෙර දැරීම තුලින්, කායානුපස්සනාව වඩමු

ප්‍රකට වන සෑම අරමුනක්ම මෙනෙහි කලයුතු බවට යෝනිසෝ මනසිකාරය යොදවන්න එයයි විදර්ශනාව

nivana 59.7

59.7, ධර්ම දේශනා – කායානුපස්සනාවෙන් ත්‍රිලක්ශණය අවබෝධ කර ගනිමු

ආරන්‍යවාසි භික්ෂුවකගේ රූපයේ නිරොධය දෙස නෙත් නොසෙල්වා බලාසිටිනා මේ භවයේදීම නිවන අපේක්ෂිත, යෝගාවචර පින්වතුන් මවිතයට පත්කරමින් තමන්ගේ ශෝත විඥ්ඥාණයේ නිරොධය...