මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM2590 පලවන යෝනිසෝ මනසිකාරය තුලදී සෑම දැනගැනීමක්ම ප්‍රශ්නාර්ථයෙන්ම විය යුතුය (SUA487)

අනන්ත සංඛ්‍යාවක් සංඥා අතහැරීම පිණිස මම දැන් මෙතන උපකාරිවේ

buddha

MDM2589 පලංචියේ පදිංචි වීම හෙවත් පාරුව මැනවයි කියමින් එහි ලැගීම (SUA486)

ධර්මයට කෙනිහිලි කරන්නාට ධර්මය විසින් සර්පයෙකු මෙන් දෂ්ඨ කරනු ඇත.

buddha

MDM2588 ගිහි – නිවන වලක්වා, දිව්‍ය බ්‍රහ්ම තලවල හිරකරන සමථයෙන් මිදී විදර්ශනාවෙන් නිවනට 05 (NPA181)

මේ මොහොතේ ප්‍රකටවූ අරමුණින් පෙන්නුම් කරනුයේ අදාල මොහොතේ වාර්තාව බව ප්‍රඥාවෙන් අවබෝධ කරගත යුතුය

buddha

MDM2587 දුක්ඛ සත්‍යය සහ දුක්ඛ නිරෝධ සත්‍යය අත්දුටු මොහොතේ යෝගී කටහඬ (BAK335)

ධම්මඨිථි ඤාණය හරහා නිවන තුල චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධයට

buddha

MDM2586 මේ මොහොත තුල සත්‍යය අත්දැකීමට, චන්දය සහ කුසල් සහිත පිංවතුන්ට (BAK334)

ධර්මයට ගරහන්නා ඒ තුලින්ම ගැරහීමට ලක්වේ